Rozwój pracownika krok po kroku

pixabay.com
pixabay.com
Na sukces każdego zespołu wpływ ma wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest oczywiście czynnik ludzki i to, jak współpracują ze sobą członkowie zespołu, czy wzajemnie się wspierają, dzielą wiedzą i doświadczeniem, mają odpowiednią motywację do pracy. Jest to szczególnie ważne przy zatrudnianiu nowego pracownika, który zawsze musi mieć czas na zaznajomienie się z środowiskiem pracy, zadaniami oraz kolegami z zespołu. Etapy rozwoju pracownika są podobne niezależnie od działu, w którym został zatrudniony. Warto więc poznać, jaką drogę musi przejść nowo zatrudniona osoba, by stać się ekspertem w swojej dziedzinie oraz jak pracodawca może jej w tym pomóc.

Zatrudnienie nowego pracownika zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, czy aby na pewno będzie to osoba spełniająca wszystkie oczekiwania, czy uda jej się odpowiednio wdrożyć w obowiązki, czy znajdzie swoje miejsce wśród innych pracowników. Jeśli na początku współpracy zadowolenie z nowo zatrudnionej osoby nie będzie zbyt duże, warto pamiętać, że każdy potrzebuje trochę czasu i musi przejść przez pewne etapy zanim osiągnie doskonałość. Ken Blanchard, amerykański autor książek z zakresu zarządzania proponuje wyróżnić cztery zasadnicze etapy rozwoju pracownika.

Etap R1 Debiutant, to świeżo zatrudniony pracownik, być może stażysta lub praktykant, którego charakteryzuje pełnia optymizmu, chęć nauki i rozwoju, pracowitość. Niestety taka osoba nie ma jeszcze praktycznie żadnych umiejętności, nie może samodzielnie podejmować decyzji, co szybko może spowodować u niej spadek motywacji i chęci do rozwoju.

Etap R2 Adept, to osoba coraz lepiej znająca się na swojej pracy, jednak jeszcze nie na tyle, by być w pełni samodzielnym pracownikiem. Pomimo faktu, iż pracownik czuje się pewniej w swoich działaniach, jego motywacja i zaangażowanie stopniowo maleje, pojawia się złość i irytacja. Pracownika na typ etapie rozwoju warto wspierać, wspomagać i dodatkowo motywować, dzięki czemu szybciej przejdzie do kolejnego etapu.

Etap R3 Praktykant, to dość kluczowy etap, a jednocześnie moment przejściowy. Na tym etapie pracownik ma już wysoko rozwinięte umiejętności, jego kompetencje pozwalają mu być samodzielnym pracownikiem. Cechuje go jednak nieregularność, popadanie w rutynę i monotonię. Właściwe podejście do takiego pracownika, umożliwianie mu wykonywania różnorakich zadań pozwoli rozwinąć skrzydła i przejść do ostatniego etapu. Jeżeli to się jednak nie powiedzie, pracownik może stać się ciężarem dla firmy.Etap R4 Ekspert, to efekt końcowy całego procesu rozwoju. Jest to pracownik niemalże idealny, z wysoką wiedzą i kompetencjami, osoba godna zaufania, w której pokładają nadzieję przełożeni, a z którą chętnie współpracują inny pracownicy.

Jak widać powyżej, każdy pracownik ma do przebycia w firmie pewną drogę, by stać się pracownikiem niemal idealnym. Jednak to, czy będzie to droga prosta i szeroka, czy też kręta i wyboista, zależy od przełożonego i jego zdolności obserwacji. Ważne jest bowiem odpowiednie reagowanie na poszczególne etapy rozwoju pracownika, udzielanie wsparcia i motywowanie wtedy, gdy jest to konieczne.

Źródło

productvision.pl