Rozumieć pracowników

pixabay.com
pixabay.com
Nieprzyjazna atmosfera, spadająca efektywność, ogólne zniechęcenie pracą wśród pracowników to pierwsze symptomy, iż w firmie dzieje się coś niedobrego. Kadra kierownicza zachodzi w głowę, co takiego się stało, że niegdyś zgrany zespół, dziś już nie pała takim entuzjazmem do pracy. Aby dowiedzieć się, jakie są przyczyny pogarszającej się atmosfery warto zapytać o to u źródła, czyli zadać odpowiednie pytania samym pracownikom. W takim celu należy przeprowadzić właściwie skonstruowane badanie satysfakcji pracowników.

Badanie satysfakcji pracowników to najlepszy sposób na sprawdzenie, jak kształtują się nastroje w firmie, co pracownikom leży na sercu, co chcieliby zmienić. Wielu pracowników tylko w ten sposób ma szansę wyrazić swoje zdanie o pracy w firmie, bojąc się otwartej rozmowy z bezpośrednim przełożonym. Jednak, aby badanie faktycznie przyniosło spodziewane korzyści, musi zostać odpowiednio skonstruowane. A niestety, błędów, które można popełnić organizując takie badanie, jest całe mnóstwo.

Jednym z podstawowych zaniedbań podczas organizacji badania satysfakcji jest niewłaściwe poinformowanie pracowników o sposobie i celach całego przedsięwzięcia. By pracownicy chętniej przystąpili do badania i otwarcie wyrażali swoje opinie, muszą posiadać o nim jak największą wiedzę. Warto więc odpowiednio wcześniej poinformować, iż badanie ma na celu sprawdzenie aktualnie panującej atmosfery w firmie, jest w pełni anonimowe oraz zostanie przeprowadzone w formie ankiety. Należy również rozesłać wśród pracowników instrukcję wypełniania ankiety oraz podstawowe informacje o terminie trwania oraz udostępnieniu wyników.

Kolejny, poważny błąd popełniany podczas przeprowadzania badania satysfakcji to nieangażowanie kadry kierowniczej. Jeżeli pracodawcy zależy na całościowym poznaniu opinii o firmie, warto zapytać o to wszystkie osoby w niej pracujące. Ponadto, przed rozpoczęciem badania warto zasięgnąć porady kierowników, którzy są najbliżej pracowników i wiedzą o nich najwięcej. Rady udzielone przez tych pracowników mogą wnieść wiele dobrego w konstruowane badanie.

Bardzo często popełnianym błędem jest niewłaściwie skonstruowana ankieta. Kwestionariusz zawierający pytania sugerujące lub wartościujące z góry skazany jest na porażkę i niewiarygodność otrzymanych wyników. Ponadto, bardzo często zdarza się, iż w badaniu celowo pominięte są pewne tematy, których pracodawca boi się poruszać z uwagi na możliwość otrzymania nieprzychylnych opinii. Takie traktowanie pracowników może ich skutecznie zniechęcić i odwieść od wzięcia udziału w badaniu.

Co najważniejsze podczas przeprowadzania badania satysfakcji, nie wolno zachować wyników tylko dla siebie. Pracownicy, decydując się na udział w badaniu, musza poznać jego wyniki, w przeciwnym razie na pewno nie wezmą udziału w kolejnej edycji. Ponadto, badanie nie może zakończyć się w chwili zebrania wszystkich informacji. Zgromadzone dane należy odpowiednio wykorzystać i wcielić w życie najważniejsze postulaty, tak by pracownicy widzieli, że ich zdanie zostało zauważone i wysłuchane.

Źródło

nf.pl