Rola CIO w transformacji cyfrowej

pixabay.com
pixabay.com
Przedsiębiorstwo, któremu zależy na prężnym rozwoju i dostatniej przyszłości musi spełniać kilka najważniejszych warunków, takich jak skupienie się na kliencie, wielokanałowość, zdolność do przystosowania się do zmieniających warunków otoczenia. Tym, co dziś najsilniej wpływa na strategię działania firmy i sposób obsługi klienta są niezaprzeczalnie nowe technologie, jak Big Data, Social Media, Internet Rzeczy czy Cloud Computing. To właśnie zrozumienie transformacji cyfrowej będzie jednym z warunków determinujących „być albo nie być” dla firm i ich właścicieli. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają CIO, ale czy na pewno właściwie rozumieją zadania, jakie stawia przed nimi transformacja cyfrowa?

Z raportu Accenture Technology Vision 2016 wynika, że tempo rozwoju technologii cyfrowych wykorzystywanych w biznesie będzie rosło do roku 2019 w bezprecedensowym tempie. Ponad 86% ankietowanych menedżerów potwierdza, że tempo zmian technologicznych w ich firmach znacznie zwiększyło się w ostatnich latach, prognozując jednocześnie jeszcze bardziej zauważalne zmiany w przyszłości. Wszystkie te zmiany bardzo silnie wpływają na CIO (Chief Information Officer), czyli osoby zarządzające działami informatyki w dużych przedsiębiorstwach.

Jedną z kluczowych zmian w podejściu do CIO jest stopniowe zmniejszanie podlegającego im budżetu. Według badania amerykańskiego Computerworld z 2013 roku, aż w 49% analizowanych firm 10% budżetu na IT nie podlega już działowi IT. W przypadku kolejnych 37% przedsiębiorstw jest to od 10% do 40% wydatków na technologie informatyczne. Dzieje się tak z uwagi na coraz silniejsze przenikanie się działań prowadzonych przez działy informatyki i inne komórki firm, jak na przykład dział marketingu czy obsługa klienta. Konieczność skupienia się na działaniach w mediach społecznościowych, związanych z customer experience powodują konieczność zmian kompetencji CIO, którzy muszą mieć coraz większą świadomość potrzeb klientów. Aby ją uzyskać konieczne jest z kolei wykorzystanie nowoczesnych technologii, analiza Big Data, czy wykorzystanie mediów społecznościowych w dotarciu do klienta końcowego.

Aby unikać zbytniego rozdrobnienia odpowiedzialności za działania związane z transformacją cyfrową, CIO musi dążyć do stałego poszerzania swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności. Rosnące zainteresowanie nowymi technologiami, coraz bardziej wymagający klienci, odbieranie kontroli nad budżetem IT, a także silny nacisk na bezpieczeństwo informacji to tylko niektóre wyzwania, które stoją przed współczesnymi CIO. Jeśli właściwie wejdą w swoją rolę, mają szansę stać się kluczowymi graczami w swoich firmach. Jeśli nie, ich pozycja może stawać się z dnia na dzień coraz słabsza, co w konsekwencji może grozić całkowitym zmarginalizowaniem.

Źródło

Computerworld.pl