Restrukturyzacja a rozwój firmy

Pojęcie restrukturyzacji najczęściej wywołuje negatywne skojarzenia: wiąże się z likwidacją nierentownych przedsiębiorstw, co skutkuje zwiększeniem bezrobocia. Trzeba pamiętać, że jest to tylko jedna strona medalu. Uważne spojrzenie na ten proces dowodzi, że restrukturyzacja przeprowadzona we właściwym momencie może uchronić firmę przed upadkiem, a nawet przyczynić się do jej rozwoju.

Istnieją dwie podstawowe przyczyny przeprowadzania restrukturyzacji. Pierwsza ma charakter adaptacyjny, co oznacza dostosowanie firmy do zaistniałych warunków. Z kolei druga, to restrukturyzacja rozwojowa, której celem jest dopasowanie przedsiębiorstwa do warunków, które jeszcze się nie wykształciły, ale najprawdopodobniej zaistnieją w przyszłości. Restrukturyzacja rozwojowa jest wykorzystywana w momencie dostrzeżenia nowych możliwości, których realizacja wymaga znacznych zmian w firmie, przede wszystkim o charakterze jakościowym. Proces ten zapobiega skutkom kryzysu dotykającego przedsiębiorstwo, ale jest również impulsem do dalszego rozwoju firmy poprzez wykorzystywanie nowych zasobów i pojawiających się możliwości.

Odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja rozwojowa firmy może skutkować uzyskaniem znacznej przewagi konkurencyjnej. By osiągnąć taki efekt niezbędnym krokiem jest opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacji, który uchroni przedsiębiorstwo przed fragmentarycznością postępowania oraz improwizacją. Program powinien zawierać zarys obecnej sytuacji firmy, cele, jakie mają być osiągnięte wskutek restrukturyzacji, oraz warunki realizacji tego procesu i źródła jego sfinansowania. Warto mieć na uwadze, że restrukturyzacja jest integralnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa i powinna być przeprowadzana systematycznie.

Źródło