Rekiny Biznesu 2013

 Rekiny Biznesu 2013
Miesięcznik „Kapitałowy” opublikował w najnowszym numerze ranking – Rekiny Biznesu 2013. Zaprezentowano w nim spółki, które w ubiegłym roku wyróżniły się na tle rynku, branży lub sektora. Wyboru dokonano na podstawie opinii ekspertów, analityków, przedstawicieli domów maklerskich oraz stowarzyszeń związanych z biznesem. Swoich kandydatów do tytułu „Rekin Biznesu” zaproponowała także Fundacja Governica.

W przypadku tworzenia rankingów, takich jak „Rekiny Biznesu” pojawia się problem z wyborem odpowiedniej metody. Jak bowiem porównać firmę której głównym celem była restrukturyzacja z przedsiębiorstwem nastawionym na ograniczenie kosztów czy ekspansję międzynarodową? Redakcja miesięcznika „Kapitałowego” postanowiła, tworząc swój ranking, oprzeć się na opinii analityków finansowych ale także zdaniu ekspertów od społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu powstał przekrój rynku, a firmy zawdzięczają tytuł „Rekina” nie tylko wynikom finansowym, ale także sposobowi zarządzania czy zaangażowaniu w komunikację z różnymi grupami interesariuszy.

Analiza finansowa

Jednym z zastosowanych przez redakcję sposobów wyboru rekinów jest analiza finansowa. Sprawdzono jak dany podmiot zachowuje się w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami danego sektora. Istotny wpływ na wynik miała także kondycja spółki na giełdzie. Dzięki tym dwóm kryteriom udało się odróżnić „rekiny” od „płotek”.

Nie bilans czy akcje, ale CSR

Analiza finansów czy wartości spółki na giełdzie to nie jedyny sposób, aby wyłonić przedsiębiorstwa-rekiny. Istotne w tworzeniu zestawienia było zdanie ekspertów od społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu w zestawieniu znalazły się przedsiębiorstwa które wyróżniły się na tle innych dbałością o kontakt z klientem czy kontrahentami.

Gratulujemy wszystkim firmom wyróżnionym w rankingu.

Więcej o „Rekinach Biznesu 2013” w specjalnym dodatku do najnowszego numeru miesięcznika „Kapitałowy”.