Rejestracja zbioru danych w GIODO

Dane osobowe podlegają szczególnej ochronie prawnej, którą reguluje ustawa. Znajduje się w niej zapis mówiący o tym, iż przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa.

Przedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku w przypadku następujących danych osobowych:
  • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury lub rachunku
  • zawierające niejawne informacje
  • przetwarzanych w związku z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych
  • dotyczących osób korzystających z usług medycznych lub prawnych


Trzeba pamiętać, że poza wyżej wymienionymi przypadkami, rejestracja zbioru danych jest konieczna, ponieważ dopiero wtedy możliwe jest legalne ich przetwarzanie. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do jednego roku.

Więcej na ten temat można przeczytać na: