Raport płacowy 2015

 Raport płacowy 2015
Przedsiębiorstwo Sedlak & Sedlak przygotowało raport płacowy, sprawdzając zarobki 160357 pracowników na 421 stanowiskach w 430 zakładach działających na terenie Polski. Zakłady te reprezentują w 72% sektor produkcyjny, w 19% - handlowy i w 9% usługowy.

Raport analizuje wynagrodzenia pracownicze pod kątem kilku kryteriów. Jednym z nich jest kapitał firmy. Tegoroczny raport pokazał w tej dziedzinie znaczące różnice. Okazało się bowiem, że osoby na stanowiskach dyrektorów generalnych w firmach zagranicznych zarabiają o 35% więcej, niż osoby na tych samych stanowiskach w firmach polskich. Na poziomie dyrektorów pionów i dyrektorów jednostek biznesu różnica ta wynosi 30%. Pensja pracowników fizycznych, wsparcia i specjalistów różni się o około 20%.

Różnice płacowe odnotowuje się także w kategorii wielkości firmy. Wielkość rozumiana jest tu dwojako: jako liczba etatów i roczne przychody. Wielkość zatrudnienia dzieli firmy na 3 grupy: do 200 pracowników, od 201 do 1000 i powyżej 1000 pracowników. W firmach średnich i dużych dysproporcje nie są aż tak wyraźne, jak w przypadku najmniejszych firm. Dotyczy to wyłącznie stanowisk wyższego szczebla. Wśród pracowników fizycznych małych i średnich firm zjawisko to zanika. Pod względem wielkości przychodów badane firmy podzielono na grupy osiągające dochody: do 100 mln złotych, od 101 do 1000 i powyżej 1000 mln zł. Płace pracowników firm należących do pierwszych dwóch grup nie różniły się znacząco, natomiast pracownicy firm o przychodach większych niż 1000 mln złotych zarabiają o wiele więcej.

Kolejnym kryterium uwzględnionym przez twórców raportu jest podział geograficzny, w tym administracyjny Polski. Okazuje się, że w dwóch regionach – na Śląsku i na Mazowszu – płace doświadczonych pracowników fizycznych przekroczyły 3300 zł. W województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim wynagrodzenia w tej samej grupie nie są wyższe niż 2800 zł. Tylko w województwie mazowieckim doświadczeni pracownicy zarabiają więcej niż 5000 zł.

Tegoroczny raport wyodrębnił 13 branż, w tym po raz pierwszy budownictwo i projektowanie wnętrz oraz branżę BPO/SSC. Mediana wysokości płac w tych sektorach wyniosła odpowiednio 5167 i 5000 zł. Płace powyżej 5000 zł odnotowano jeszcze tylko w branży chemicznej i IT.

ŹRÓŁO

hrtrendy.pl