Rada bezpieczeństwa kierowców i pasażerów inteligentnych samochodów

 Rada bezpieczeństwa kierowców i pasażerów inteligentnych samochodów
Współczesna technologia tak szybko idzie naprzód, że już niedługo, na publicznych drogach może pojawić się mnóstwo pojazdów, które będą połączone z siecią. Pierwsze takie samochody są już wprowadzane na rynek, fazy testów kolejnych rozwiązań są w trakcie. To wszystko sprawia, że zachodzi potrzeba powoływania organów, które zajmą się skuteczną implementacją nowoczesnych rozwiązań w taki sposób, aby były one bezpieczne dla użytkowników.

Jednym z pierwszych takich organów jest powołana przez Intel Rada ds. Kontroli Bezpieczeństwa Samochodów (Automotive Security Review Board). Głównym celem przyświecającym powołaniu tej Rady jest walka z cyberprzestępczością skierowaną przeciwko rosnącemu rynkowi inteligentnych samochodów. Drugi, nie mniej istotny argument przemawiający za powołaniem takiego organu to stymulowanie do dalszego rozwoju technologicznego w dziedzinie tworzenia inteligentnych samochodów, które w przyszłości prawdopodobnie całkowicie odmienią oblicze motoryzacji.

Działalność Rady ds. Kontroli Bezpieczeństwa Samochodów opierać się będzie na pracy specjalistów, którzy na bieżąco będą prowadzić audyty i testy bezpieczeństwa nowoczesnych rozwiązań w inteligentnych samochodach. Ich zadaniem będzie również rekomendowanie najlepszych praktyk w zakresie projektowania zaawansowanych rozwiązań zabezpieczających, dedykowanych tak kierowcom, jak i producentom samochodów.

Jak prognozuje Instytut Gartner, do 2020 roku na drogach może być już nawet 150 milionów samochodów osobowych, połączonych z siecią, czyli tzw. r. Nawet 75% tych pojazdów będzie na bieżąco generować, przetwarzać i udostępniać dane w sieci. Jest to ogromny postęp technologiczny, ale zarazem olbrzymie pole do manewru dla cyberprzestępców, którzy chętnie wykorzystają wszelkie luki w systemach bezpieczeństwa inteligentnych samochodów. Bardzo dobrze, że powstają takie inicjatywy, jak Rada ds. Kontroli Bezpieczeństwa Samochodów, których celem jest zduszenie w zalążku wszystkich przejawów niewłaściwego wykorzystania dobrodziejstw, jakie niesie postęp technologiczny. Oby tylko działalność Rady nie zakończyła się tylko na papierze, jak to bardzo często bywa w przypadku tego rodzaju przedsięwzięć.