Różnice pokoleniowe w zespołach projektowych

 Różnice pokoleniowe w zespołach projektowych
Zarządzanie zespołem projektowym zazwyczaj odbywa się na trzech zasadniczych platformach zarządzania czasem, zakresem i kosztami. Kierownicy projektu w głównej mierze koncentrują się na harmonogramie prac, analizują ryzyko, planują koszty i zasoby. Co jednak z różnorodnością zespołu projektowego? Przecież każdy taki zespół składa się z różnych osobowości, temperamentów, a przede wszystkim z osób w różnym wieku. Czy ta różnorodność jest szansą czy zagrożeniem dla projektu?

Socjolodzy wyróżniają kilka kluczowych grup wiekowych, pokoleń, których przedstawiciele znacznie się od siebie różnią, także pod względem podejścia do swoich zawodowych obowiązków. Warto wskazać przede wszystkim na:

- Pokolenie „baby boomers” – które reprezentują osoby urodzone w latach 40-tych i 50-tych XX wieku. Charakterystyczne dla tych osób jest zamiłowanie do pracy zespołowej, jej społeczny aspekt. Przedstawiciele tego pokolenia preferują bezpośrednie formy komunikowania się, w ich mniemaniu drogą do sukcesu jest ciężka praca. Będąc jednak już blisko końca swojej kariery zawodowej, często unikają wyzwań, chcą spokojnie dopracować do emerytury.

- Pokolenie X – zwane również pokoleniem skoku technologicznego, to osoby urodzone w latach 1961-1981. Przedstawiciele tego pokolenia nastawieni są na samodzielną realizację zadań, opierają się trendom społecznym, a w pracy preferują kontakt nieformalny.

- Pokolenie Y – reprezentowane przez osoby urodzone w latach 80-tych i na początku 90-tych. Kluczowa dla nich jest samorealizacja, wykonywanie tych zadań, które sprawiają im satysfakcję i przyjemność. Czują się obywatelami „globalnej wioski”, dobrze odnajdują się w wirtualnym świecie.

- Pokolenie Z – to osoby urodzone w latach 90-tych i później. Bardzo ważne są dla nich relacje budowane w wirtualnym świecie, w którym doskonale się odnajdują. Są wielozadaniowi, jednak mogą mieć problemy na koncentracji na jednym zadaniu.

Znając już podstawowe cechy osobowości i sposób podchodzenia do pracy członków zespołu, warto przerodzić tę różnorodność w szansę dla organizacji. Jak to zrobić?

- ustal jasne zasady współpracy w zespole – dzięki temu unikniesz niepotrzebnych nieporozumień.

- zorganizuj spotkanie organizacyjne – jeśli w zespole panuje duża różnorodność pokoleniowa, warto dać jego członkom okazję do zapoznania się, znalezienia wspólnych zainteresowań.

- twórz okazje do współpracy – dzięki temu członkowie zespołu zaczną się wzajemnie uzupełniać, zgodnie ze swoimi predyspozycjami.

- doceniaj wkład każdego uczestnika w realizację projektu – nie zapominaj o tym, że każdy członek zespołu w inny sposób przyczynił się do sukcesu. Nie powinno więc dziwić, że przedstawiciel pokolenia „baby boomers” nie uczestniczył chętnie w wideokonferencjach, a przedstawiciel pokolenia Y nie do końca chciał postępować zgodnie z narzuconymi mu instrukcjami.

Jako kierownik projektu musisz więc pamiętać, że zespół jest tak samo istotnym dla realizacji projektu zasobem, jak czas i pieniądze.

Źródło

4pm.pl