Psychometria podczas rekrutacji

 Psychometria podczas rekrutacji
O tym czy dana osoba sprawdzi się na stanowisku na które szukamy pracownika decydują nie tylko jej zdolności i wiedza, ale także wiele innych czynników, takich jak: sumienność, komunikatywność, kreatywność. Nowego pracownika można szybko przeszkolić i dokształcić, ale ciężko zmienić jego charakter lub, co gorsze, wrodzone predyspozycje. Podczas rekrutacji warto wiedzieć jakim człowiekiem jest nasz przyszły pracownik.

W procesie rekrutacji podstawowymi dokumentami są najczęściej CV i list motywacyjny. W przypadku życiorysu pracodawca może sprawdzić czy umieszczone w nim dane są prawdziwe. Mogą to potwierdzić dyplomy, certyfikaty oraz referencje lub świadectwo pracy. Trudniejszą sprawą jest weryfikacja informacji zawartych w liście motywacyjnym. Przed zatrudnieniem pracownika ciężko jest sprawdzić czy faktycznie jest sumienny, punktualny lub kreatywny.

„Wielka piątka” pomocna w rekrutacji

Wielka piątka to popularna nazwa pięcioczynnikowego modelu osobowości. Dzięki temu modelowi można określić czy dana osoba jest emocjonalnie przystosowana do środowiska, jaki jest jej poziom interakcji z otoczeniem, jakie wykazuje nastawienie do nowych doświadczeń, obrazuje nastawienie do innych ludzi oraz oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji. Dzięki testom psychologicznym można więc określić cechy i kompetencje osobowościowe, inteligencję, w tym inteligencję emocjonalną, odporność na stres i metody radzenia sobie ze stresem, role grupowe i zdolności przywódcze, kreatywność. Dzięki testom pracodawca otrzymuje wiedzę na temat przydatności przyszłego pracownika.

Psycholog w dziale kadr?

Wiedza na temat osobowości przyszłego pracownika może mieć decydujące znaczenie na wynik procesu rekrutacji. Opiera się ona jednak na testach psychologicznych. Czy w takim razie konieczne jest zatrudnienie w dziale kadr psychologa lub skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy? W większości przypadków nie będzie to konieczne. W Internecie znaleźć można gotowe, interaktywne testy. Przyszły pracownik musi odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań oraz rozwiązać kilkanaście zadań podzielonych na grupy. Na podstawie odpowiedzi, ale także czasu reakcji przygotowywane są wyniki, prezentowane najczęściej w postaci wartości percentylowej. Dzięki temu przyszły pracodawca otrzymuje wynik, który jest w stanie sam zinterpretować.W przypadku takich testów zbadać można w krótkim czasie wiele czynników mających wpływ na wydajność pracownika. Dzięki nim można się dowiedzieć między innymi o: zdolnościach numerycznych, przestrzennych, słowotwórczych, umiejętności logicznego rozwiązywania problemów, interpretacji danych ale także czasie reakcji prostej i złożonej oraz wielu innych czynnikach.Należy pamiętać, że jest to test internetowy, który opracowuje wyniki na podstawie algorytmu. Mimo tego może okazać się pomocny w przypadku wielu procesów rekrutacyjnych.Kiedy warto stosować testy psychologiczne?Nie każda rekrutacja wymaga przeprowadzania testów psychologicznych. W niektórych przypadkach wystarczających danych dostarczają dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna. Są jednak sytuacje w których wiedza na temat charakteru i temperamentu przyszłego pracownika będzie bardzo pomocna. Dotyczy to stanowisk kierowniczych, obarczonych dużą odpowiedzialnością lub narażonych na stres. O testach psychologicznych warto pomyśleć także w przypadku rekrutacji na stanowiska wymagające dużej umiejętności współpracy czy komunikacji. Zły dobór osobowości pracownika na takim stanowisku będzie miał długofalowy, negatywny skutek. Warto pamiętać, że testy psychologiczne są również cenne dla pracownika. Dzięki nim może poznać swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać swój potencjał i pracować nad poprawą.

O czym należy pamiętać

Testy psychologiczne mogą dostarczyć wielu przydatnych informacji w procesie rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że testy opierają się na różnych skalach i teoriach. Dlatego wszystkie wyniki z testów trzeba porównywać z obserwacjami i informacjami zebranymi podczas rozmów kwalifikacyjnych. W przypadku gotowych testów dostępnych w Internecie warto skonsultować wyniki z psychologiem, przynajmniej na początku korzystania z tego rozwiązania.

Źródła