Przymusowy koniec urlopu

W wyjątkowych okolicznościach pracownik może, zostać odwołany z urlopu. W takiej sytuacji może on starać się o zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania od pracodawcy.

ODWOŁANIE TYLKO W SPECJALNYCH PRZYPADKACH

Aby pracownik mógł zostać odwołany z urlopu muszą zaistnieć okoliczności, które nie były do przewidzenia w chwili rozpoczęcia urlopu, a które wymagają obecności pracownika. Okoliczności te nie są dokładnie sprecyzowane przez przepisy, ale może to być, na przykład, kluczowe dla firmy, niezaplanowane wcześniej spotkanie służbowe czy dłuższa choroba osoby zastępującej pracownika przebywającego na urlopie.

DOKUMENTACJA KOSZTÓW

Odwołanie pracownika z urlopu wiąże się ze zwrotem kosztów, jakie pracownik poniósł w związku z wypoczynkiem. Firma ma obowiązek zwrócić pieniądze za przejazd, zakwaterowanie itp. Zwrot dotyczy najczęściej tylko kosztów przypadających na wakacje pracownika, jednak zdarza się tak, że następuje również zwrot pieniędzy za członków rodziny. Przy występowaniu o zwrot kosztów, pracownik musi posiadać pełną ich dokumentację.

POZA ZASIĘGIEM

Pracownik nie ma obowiązku informowania swojego pracodawcy o tym, gdzie zamierza spędzać urlop, nie musi również ciągle być „pod telefonem”, co utrudnia odwołanie z urlopu, czasami wręcz uniemożliwia.

Źródło

Odwołanie pracownika z urlopu a zwrot kosztów przejazdu