Przykłady błędów dotyczących decyzji inwestycyjnych

Podstawowe procesy, które wpływają na decyzje inwestorów mają charakter racjonalny, co jest całkowicie uzasadnione.

Jednakże bardzo często górę biorą emocje, których nie sposób zupełnie wykluczyć. Kierując się nimi, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż podjętą decyzję trzeba umieścić w szeregu niewłaściwych. Poniżej zostaną przedstawione procesy, wpływające na zjawisko podejmowania błędnych wyborów dokonywanych przez inwestorów.

  • Efekt złudzenia Aleksandra Iwanowicza, polegający na wróżeniu kontynuacji danego trendu inwestycyjnego, bądź jego szybkiego odwrócenia. Takie przewidywanie w oderwaniu od aktualnej sytuacji ekonomicznej z pewnością nie jest działaniem racjonalnym


  • Sentyment inwestorów, którzy na wiadomość o wynikach finansowych firmy, mogą zareagować zbyt optymistycznie lub pesymistycznie, co może przełożyć się na wyceniane przez nich akcje


  • Nadmierna pewność siebie inwestorów, przeceniających własną wiedzę i umiejętności. Zjawisko to wiąże się z wiarą w możliwość kontrolowania sytuacji ekonomicznej


  • Iluzja kontroli polegająca na przekonaniu, że szansa na sukces nie jest współmierna do realnego prawdopodobieństwa. Złudzenie kontroli jest wzmacniane poprzez indywidualny wybór inwestora, który utwierdza się w przekonaniu, że ma znaczący wpływ na rozwój wypadków.


  • Efekt myślenia wstecznego, które związane jest z przekonaniem o istnieniu możliwości przewidywania zdarzeń ekonomicznych, mających miejsce w przeszłości. Najlepiej obrazuje to zjawisko fraza: "wiedziałem, że to się zdarzy..."


  • Pułapka dostępności bazująca na doświadczeniu lub pamięci. Pierwsza z nich zakłada, że ludzie pokładają większą ufność do tego, co sami wcześniej słyszeli czy widzieli. Druga natomiast opiera się na łatwości, z jaką zapamiętane rzeczy są przywoływane w danym momencie.


Powyższe przykłady pozwalają wysnuć wniosek, iż obok analiz finansowych, na decyzje inwestorów wpływ mają także przesłanki emocjonalne, które mogą okazać się istotne dla podejmowanych inwestycji.

Całość artykułu można przeczytać na www.egospodarka.pl