„Przyjazna Polska”: Sprawdzą gminy i wskażą ich mocne strony

 „Przyjazna Polska”: Sprawdzą gminy i wskażą ich mocne strony
Ruszył drugi etap programu dla gmin „Przyjazna Polska”, podczas którego kandydatów osobiście sprawdzą niezależni audytorzy. W tym roku sprawdzą 11 gmin z 4 województw.Polskie samorządy dokładają starań, by się rozwijać, i wciąż szukają ku temu nowych możliwości.'

W programie „Przyjazna Polska” organizatorzy szczególnie doceniają te z nich, które umiejętnie wykorzystują swoje walory i jednocześnie intensywnie pracują nad słabszymi stronami.

Sprawdzą urząd i zapytają o opinię

Gminy ubiegające się o certyfikat „Przyjazna Polska” mogą wybrać jedną z dziewięciu kategorii tematycznych lub wziąć udział tylko w certyfikacji podstawowej. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy musieli wypełnić szczegółową ankietę dotycząca działalności gminy oraz ankietę właściwą dla danej kategorii tematycznej, jeśli ubiegają się o certyfikat tematyczny. Wszystkie ankiety zostały następnie sprawdzone i ocenione przez audytorów oraz Komisję Programu.

Teraz w gminach, które zakwalifikowały się do II etapu, odbędą się audyty. Niezależni audytorzy osobiście sprawdzą, czy deklaracje gmin i informacje zawarte w ankietach są zgodne ze stanem rzeczywistym. Podczas wizyty w gminie audytor odbędzie również spotkanie z osobami spoza urzędu. Mogą wziąć w nim udział m.in. przedstawiciele lokalnego biznesu, dostawcy mediów technicznych, reprezentanci mieszkańców i organizacji pozarządowych, urzędu pracy czy instytucji edukacyjnychi in. Celem takiego spotkania jest poznanie opinii poszczególnych grup interesariuszy na temat współpracy gminy ze społecznością i biznesem oraz spełniania przez nią standardów programu i wymogów certyfikacji tematycznej.

Laureatów poznamy jesienią

Decyzję o przyznaniu godła „Przyjazna Polska” poszczególnym gminom podejmie na podstawie oceny ankiet i wyników audytu Kapituła Programu. Laureaci zostaną ogłoszeni jesienią podczas uroczystej gali w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz centralnych, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów. W ubiegłorocznej, I edycji Programu nagrody osobiście wręczył Laureatom Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

Organizatorem Programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.