Przydatne wskaźniki produktowe

pixabay.com
pixabay.com
Każdy Product Manager, podchodzący do swoich obowiązków profesjonalnie, powinien zdawać sobie sprawę z istoty wskaźników produktowych, dzięki którym można mierzyć rozwój produktu. Istnieje bowiem mnóstwo wskaźników, które można stosować, jednak warto się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie z nich są przydatne i pozwolą zgromadzić wartościowe dane. Które metryki produktowe należy znać obowiązkowo?

To, że produkt jest bardzo funkcjonalny, spełnia wszystkie oczekiwania klientów i dobrze przyjął się na rynku, nie oznacza wcale, że jest powszechnie wykorzystywany przez użytkowników. Większa liczba ciekawych funkcji niekoniecznie determinuje sukces. Aby dowiedzieć się, jakie jest faktyczne zainteresowanie produktem, należy wykorzystać kilka przydatnych wskaźników, które będą w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność produktu. Co ważne, wskaźniki należy dobierać odpowiednio do produktu i założenia, które chce się zbadać.

Jednym z bardziej przydatnych wskaźników jest metryka MAU/DAU, czyli Monthly Active User/Daily Active User. Wskaźnik ten pokazuje całkowitą liczbę aktywnych użytkowników w miesiącu lub dziennie. Jest to jedna z podstawowych metryk, która pozwala sprawdzić, jak ogólnie przedstawia się zainteresowanie produktem wśród użytkowników. Aktywność użytkowników każdy Product Manager definiuje inaczej, w zależności od specyfiki produktu może to być tylko zalogowanie się na platformę, bądź też konieczność wejścia w interakcję z jedną z funkcjonalności. Analiza danych miesięcznych pozwoli oszacować, jaką popularność produkt może zdobyć w najbliższej przyszłości.

Kolejny, przydatny wskaźnik to Conversion Rate (CR). Jest to współczynnik konwersji, pozwalający określić, jaki procent użytkowników wykonuje pożądaną akcję. Współczynnik konwersji umożliwia zbadanie:

  • współczynnika konwersji na aktywnego użytkownika – pozwala określić, jaka jest szansa na to, że pojawiający się użytkownik stanie się także użytkownikiem aktywnym,
  • współczynnika konwersji zakupu – pozwala określić, jaki procent użytkowników interesujących się produktem dokona zakupu,
  • wszystkich innych aktywności, jak na przykład zapisanie się do newslettera.


Trzeci, przydatny w codziennej pracy Product Managera wskaźnik, to Net Promote Score (NPS). Jest to narzędzie, dzięki któremu zbadać można poziom satysfakcji oraz lojalności użytkownika. Badanie za pomocą tego wskaźnika polega na wysłaniu do użytkownika wiadomości, najczęściej w formie krótkiej ankiety, z zapytaniem „Jak bardzo jest prawdopodobne, że polecisz (produkt X) swojemu znajomemu?” Dzięki tak skonstruowanemu pytaniu można jednocześnie sprawdzić, czy użytkownik jest zadowolony z produktu oraz czy poleci produkt innym osobom. Dzięki otrzymanym odpowiedziom, użytkowników można podzielić na trzy grupy: promotorzy (osoby polecające produkt), pasywni (produkt spełnił ich oczekiwania, jednak nie są oni jego entuzjastami), niezadowoleni (produkt nie spełnił oczekiwań, a użytkownicy nie będą go polecać). Wskaźnik NPS wylicza się poprzez odjęcie od liczby Promotorów liczbę Niezadowolonych i podzielenie przez liczbę wszystkich użytkowników. Im wyższy jest wskaźnik NPS, tym lepsza jest opinia użytkowników o produkcie.

Umiejętne wykorzystywanie tych trzech metryk może znacznie ułatwić proces wprowadzania nowego produktu na rynek. Ważne jest jednak takie dobieranie wskaźników, które jest zgodne ze specyfiką produktu lub usługi. W przeciwnym razie całe badanie może okazać się tylko stratą czasu.

Źródło

productvision.pl