Przejrzysty łańcuch dostaw

pixabay.com
pixabay.com
Szybko zmieniające się rynki, proces globalizacji, konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych regulacji prawnych, wszystkie te czynniki sprawiają, że współcześni przedsiębiorcy bardzo często nie nadążają za zmianami dostawców w swojej firmie. Terminowość i niezawodność kontrahentów to kluczowy element prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw, dlatego też właściwa kontrola nad nimi to niezwykle ważna kwestia, której każdy przedsiębiorca powinien dopilnować.

„Brak przejrzystości jest kluczową słabością wielu współczesnych łańcuchów dostaw. Zrozumienie całej sieci dostaw w swojej działalności, zapewni przedsiębiorstwom zgodność nawet na lokalnym poziomie oraz ograniczy możliwość utraty przez nie reputacji, dzięki szybszym okresom regeneracji w przypadku uciążliwych zdarzeń” – to słowa jednego z przedstawicieli międzynarodowej korporacji DHL. W dobie zanikających ograniczeń dla międzynarodowego handlu, łańcuch dostaw wielu przedsiębiorstw stale się wydłuża, zyskując kolejne poziomy. Dlatego też coraz trudniej o odpowiednią kontrolę nad wszystkimi dostawcami, w związku z czym diametralnie wzrasta ryzyko nieterminowości wykonania zleceń, opóźnień w płatnościach, braku towaru. Tymczasem, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Business Continuity, większość wszystkich przerw w dostawach spowodowana jest problemami poddostawców drugiego poziomu oraz kolejnych. Oznacza to, że „oko przedsiębiorcy” nie sięga już tak daleko, jest on w stanie właściwie skontrolować tylko dostawców współpracujących z nim bezpośrednio. Im dalej w łańcuchu dostaw znajduje się dostawca, tym mniejszej kontroli może się spodziewać.

Wyjściem z tej sytuacji może okazać się nowa usługa wprowadzona na rynek przez DHL. Produkt o nazwie Transparency DHL Resilience360, to internetowy portal współpracy umożliwiający międzynarodowym firmom wizualizację pełnego obrazu ich sieci dostaw, łącznie z poddostawcami pierwszego poziomu, ich dostawcami itd. Usługa Transparency DHL jest narzędziem działającym online, dzięki czemu dostęp do niej jest zawsze tam, gdzie jest Internet. Portal daje możliwość śledzenia wszelkich śladów cyfrowych dostaw, gdy klient korzysta z usług DHL. W ten sposób wykrywane są wielopoziomowe łańcuchy dostaw, wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi dostawcami, widać wyraźnie terminy realizacji poszczególnych zleceń itd. Wygenerowany przez portal raport zawiera wszystkie te dane, dzięki czemu przedsiębiorca jest w stanie kompleksowo prześledzić cały proces dostawy, wyodrębnić te momenty, w których coś szwankuje.

Niewątpliwe portal Transparency DHL Resilience360 to narzędzie zapewniające przedsiębiorcom łatwy i szybki dostęp do wielu przydatnych informacji na temat łańcucha dostaw. Pytanie brzmi jednak, czy przedsiębiorcy będą w stanie pozyskane dane właściwie wykorzystać i usprawnić swój łańcuch dostaw tak, by zapewniał zawsze terminowe i pewne dostawy, a przez to i pozytywnie wpływał na stabilność przedsiębiorstwa.

Źródło

logistyka.net.pl