Przedsiębiorstwa muszą myśleć horyzontalnie

pixabay.com
pixabay.com
Warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jest nowoczesny i innowacyjny sposób zarządzania. Te firmy, które nadal tkwią w sposobie zarządzania z ubiegłego wieku mogą napotkać na swojej drodze mnóstwo przeszkód i komplikacji, które skutecznie utrudnią osiągnięcie sukcesu. Z kolei te przedsiębiorstwa, które zdecydowały się przejść na horyzontalny model zarządzania, mają zdecydowanie większe szanse stać się liderem w swojej branży.

Istotą zarządzania horyzontalnego jest spojrzenie na firmę jako całość, której celem jest osiąganie celów biznesowych. Elastyczne podejście pozwala dostrzec wszelkie zachodzące w organizacji procesy, dzięki czemu łatwiej jest odnaleźć się w otoczeniu i reagować na zachodzące w nim zmiany. To z kolei ma bardzo istotny wpływ na wzrost konkurencyjności firmy. Tradycyjny model zarządzania, w którym firma jest postrzegana jako zbiór wielu działów i departamentów nie przystaje już do współczesnego świata. Wyodrębnianie poszczególnych struktur przedsiębiorstwa, które wzajemnie się nie przenikają, nie pozwala zobaczyć najważniejszych problemów, jakie trapią firmę, trudno zauważyć jest, w którym miejscu organizacji występują słabe punkty, negatywnie wpływające na wszystkie działy.

Pochodną przejścia na horyzontalny model zarządzania organizacją jest zmiana w podejściu do ludzi, pracowników firmy. Przede wszystkim zmianie ulega relacja na linii przełożony – pracownik. Szef powinien stać się w większym stopniu partnerem biznesowym i mentorem, na którego radę można polegać w każdej sytuacji. Zmiana dotyczy również samych pracowników, którzy pracując w takim modelu zarządzania, czują się bardziej samodzielni i zmotywowani, przestaje się ich traktować przedmiotowo, jak pionki w grze. Zmienia to zdecydowanie atmosferę w miejscu pracy, co z kolei przekłada się na efektywność zespołu.Sprawne przejście z tradycyjnego modelu zarządzania na horyzontalny wymaga także wdrożenia w przedsiębiorstwie odpowiedniego systemu ERP. Zdaniem ekspertów „Taki system ma być wsparciem dla pracowników w realizacji ich zadań wynikających z ustalonego przebiegu procesów oraz pokazywać im krok po kroku, co i kiedy mają wykonać”.

Firmy, które zdecydowały się przejść na horyzontalny, czyli procesowy model zarządzania, w głównej mierze wskazują na takie korzyści, jak: podniesienie jakości usług firmy, zwiększenie jej wydajności oraz poprawę mobilności i szybkości działania. Menedżerowie wskazują również na wzrost sprawności biznesowej, co przekłada się bezpośrednio na generowane zyski.

Zmiana tradycyjnego modelu zarządzania na procesowy to duży wysiłek dla organizacji, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pozostałych pracowników. Zmianie ulega praktycznie każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy od ogólnego, całościowego spojrzenia na firmę, poprzez zmiany w relacjach między pracowniczych, na wdrożeniu zaawansowanego systemu ERP. Jednak korzyści, jakie może odnieść firma w wyniku tak przeprowadzonych zmian są warte poniesionego trudu, o czym przekonało się już wielu polskich przedsiębiorców.

Źródło

it-manager.pl