Przedsiębiorcy nie będą konsumentami

Definicja konsumenta nie zostanie poszerzona o przedsiębiorców. Rząd nie wprowadzi tej zmiany w przepisach ze względu na krytyczne uwagi ze strony sprzedawców.

W Sejmie nadal trwają prace nad nową ustawą o prawach konsumenta. Dotychczas art. 22 Kodeksu Cywilnego definiował konsumenta jako osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem w przypadku osób z własną działalnością gospodarczą czynnikiem klasyfikującym jako konsumenta było to, czy kupują one produkty na potrzeby firmy, czy na własny użytek.

Nowa ustawa miała to zmienić. Istniejący przepis miał zostać poszerzony o osoby fizyczne, które prowadząc działalność gospodarczą dokonują czynności z nią nie związanych. W praktyce oznaczało by to, że nabywca sam decyduje na jaki użytek kupił produkt. Przedsiębiorcy zyskaliby zatem większe prawa i łatwiejszy dostęp do reklamacji produktów. Na takie rozwiązanie nie chcą zgodzić się sprzedawcy.

Autorem projektu zmian w ustawie jest Ministerstwo Sprawiedliwości, według którego uprawnienia konsumentów powinny dotyczyć także przedsiębiorców. Takie stanowisko utrzymywali do ostatniego posiedzenia podkomisji, na którym biorąc pod uwagę argumenty pochodzące z konsultacji społecznych zmienili zdanie. Jednogłośnie opowiedziano się za wykreśleniem paragrafu rozszerzającego definicję konsumenta. Prawdopodobnie w tej formie ustawa zostanie przyjęta przez Sejm.

Przedsiębiorcy muszą zatem jeszcze poczekać na rozszerzenie uprawnień, sprzedawcy mogą na razie odetchnąć.

Źródło