Prywatna "chmura"

Termin ten odnosi się do rozwiązania, które zakłada świadczenie usług obliczeniowych w prywatnej infrastrukturze firmy lub organizacji.

Najczęściej zarządza nią usługodawca przez Internet. Korzysta się zamiennie z dwóch terminów – prywatna "chmura" lub wirtualna prywatna "chmura" (ang. Virtual PrivateCloud, VPC) – które nie do końca oznaczają jedną i tę samą rzecz. Różnica polega na infrastrukturze, z której korzystają powyższe rozwiązania – VPC korzysta z infrastruktury "trzeciej osoby", podczas gdy prywatna "chmura" jest zawarta w wewnętrznej infrastrukturze.

Z tym pomysłem wiąże się jednak kilka kontrowersji, o których możecie Państwo przeczytać na Techopedia