Project Management Days 2016

 Project Management Days 2016
Project Management Days 2016 to 11. edycja ogólnopolskiej Konferencji o tematyce zarządzania projektami organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami SGH, która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2016. Cykl 3 dni szkoleń i warsztatów zwieńczone uroczystym bankietem będący doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy i networkingu z praktykami i specjalistami PM.

Konferencja składa się z 4 bloków wykładowych:

1. Podstawy Zarządzania Projektami – Skierowany do osób rozpoczynających swoją przygodę z zarządzaniem projektami. Treści wykładów i warsztatów przedstawione w tym bloku skupią się na najważniejszych aspektach związanych z prowadzeniem projektu. Będą okazją do poznania od podstaw pracy Project Managera. Omówione zostaną zarówno zadania i obowiązki, z których musi wywiązać się kierownik projektu, jak i metody pozwalające na właściwe realizowanie i monitorowanie przebiegu projektu.

2. Narzędzia w Zarządzaniu Projektami – Skuteczne Zarządzanie Projektami wymaga odpowiedniego wsparcia poprzez użycie właściwych narzędzi. Dotyczy to zarówno wsparcia technologicznego jak i zastosowania metodyk. Blok ten będzie miał na celu przedstawienie i omówienie poszczególnych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu, które pomogą sprawniej i bardziej efektywnie zarządzać projektami.

3. Soft skills – Proponowany chcącym pracować nad umiejętnościami przywódczymi. Blok ten to zestawienie części kluczowych umiejętności miękkich jakimi powinien wyróżniać się skuteczny Project Manager. Tematy wykładów i warsztatów zostały skonstruowane tak, aby uwzględnić specyfikę dzisiejszych projektów, które ze względu na postęp technologiczny, globalizację oraz powszechność informacji, różnią się od tradycyjnych „podręcznikowych” przedsięwzięć.

4. Projekty branżowe – Prezentacja specyfiki projektów z obszaru min. farmaceutyki, budownictwa, lotnictwa, energetyki czy branży eventowej, filmowej i teatralnej czy będzie doskonałą możliwością na zdobycie nietuzinkowej wiedzy dotyczącej realizacji projektów w konkretnej gałęzi przemysłu lub branży.

Zapisy ruszają już 21 marca na stronie PMDays 2016.