Program dobrowolnych odejść

Ostatnio można zauważyć systematyczny wzrost zainteresowania programem dobrowolnych odejść, który w swoim założeniu ma zminimalizować negatywny wpływ zwolnień na funkcjonowanie firmy. Czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście skuteczne?

Nie ulega wątpliwości, że program nie doprowadzi do całkowitej eliminacji niekorzystnych skutków zwolnień, jednak może uchronić przedsiębiorstwo przed silnymi napięciami społecznymi, charakterystycznymi dla zwolnień grupowych. Opracowanie regulaminu programu dobrowolnych odejść należy do pracodawcy, ponieważ kwestia ta nie jest uregulowana przepisami. Kluczem programu jest zachęcenie pracowników do dobrowolnego odejścia z przedsiębiorstwa, które stanęło przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Umowy są zazwyczaj rozwiązywane za porozumieniem stron, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Powinien on zadbać o właściwy wpis w świadectwie pracy, który zapewni pracownikowi możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Ponadto w treści programuwarto zawrzeć informację o ponadprzeciętnych odprawach dla zainteresowanych dobrowolnym odejściem. Można także pomyśleć o dodatkowych bonusach w postaci sprzętu AGD czy wycieczce dla całej rodziny. Zachętą do skorzystania z programu jest także zaoferowanie pomocy w znalezieniu nowej pracy poprzez wystawienie pozytywnej opinii o pracowniku. Podczas konstruowania regulaminu do programu dobrowolnych odejść należy pamiętać, by wnioski składane przez chętnych wymagały zgody pracodawcy. Dzięki temu przedsiębiorstwo uchroni się przed utratą najcenniejszych pracowników.

Więcej informacji można przeczytać na: