Problemy w komunikacji na linii menadżer – pracownik

 Problemy w komunikacji na linii menadżer – pracownik
Styl zarządzania menedżera i jego podejście do pracowników mają ogromne wpływ na atmosferę w miejscu pracy, sposób wykonywania obowiązków i ogólne nastawienie do pracy. Stwierdzenie, iż ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą z powodu menedżera, niestety bardzo często sprawdza się w wielu przedsiębiorstwach, w których występują problemy w komunikacji. Jakie są najczęściej popełniane przez menedżerów błędy?

Ich lista jest naprawdę długa i niestety obfituje w typowe, dość banalne błędy, których być może na co dzień nawet się nie zauważa. Niektóre zachowania menedżera, choć w jego mniemaniu być może wcale nieszkodliwe, w praktyce skutecznie niszczą zdrową atmosferę w miejscu pracy i zniechęcają pracowników do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.

Listę najczęściej popełnianych błędów rozpocząć należy od braku jasnego określenia oczekiwań od pracownika. Dobry menedżer powinien potrafić określać jasne cele i wymagania, jakie stawia przed każdym ze swoich podwładnych. Świadomy swoich zadań pracownik pracuje o wiele bardziej efektywnie, wie co należy do jego obowiązków i konsekwentnie stara się je zrealizować. Przekazywanie zbyt małej ilości informacji to kolejny, poważny błąd, często popełniany przez menedżerów. Pracownik niezorientowany w swojej sytuacji, co więcej, w sytuacji firmy, przestaje identyfikować się z miejscem pracy, przestaje mu zależeć na wynikach, los przedsiębiorstwa staje się dla niego obojętny. Ponadto, brak komunikatów kadry zarządzającej, dotyczących aktualnej sytuacji firmy, podejmowanych decyzji i zmian, sprzyja rodzeniu się plotek i domysłów, które w środowisku pracowniczym rozprzestrzeniają się w ekspresowym tempie. Doprowadzanie do powstania napiętej atmosfery, która potęgowana jest pogłoskami i plotkami, jest poważnym błędem menedżera, świadczącym o braku zdolności do zarządzania swoim zespołem.

Często występującym, po stronie menedżera, błędem w komunikacji, jest przymykanie oka na wszelkie nieprawidłowości w zachowaniu pracowników i niesprawiedliwe traktowanie podwładnych. Pracownicy bardzo szybko zauważają nierówności w traktowaniu poszczególnych członków zespołu. Jeśli menedżer celowo przymyka oko na zachowania niektórych pracowników, a innych za te same przewinienia karze, wśród pracowników bardzo szybko może pojawić się bunt i frustracja. Co więcej, może to doprowadzić do dysfunkcji całego zespołu, koledzy z pracy, przez nierówne traktowanie przez szefa, mogą stać się największymi wrogami.

Do listy najczęściej popełnianych błędów należy dodać jeszcze brak motywowania pracowników. Dobry menedżer powinien znać swoich podwładnych i wiedzieć, w jaki sposób zachęcać ich do rzetelnego wykonywania obowiązków. Brak jakiejkolwiek, nawet negatywnej informacji zwrotnej odnośnie sposobu wykonywania pracy jest największym demotywatorem dla pracownika.

Nie jest to oczywiście zamknięta lista najczęściej popełnianych przez menedżerów błędów w komunikacji. Pracę nad sobą warto jednak zacząć od tych kilku najważniejszych wskazówek, by stopniowo stawać się coraz bardziej zaradnym, przewidującym i zapobiegającym kryzysom menedżerem.

Źródło

ark-doradztwo.pl