Pracownik na pełnomocnika?

Pełnomocnikiem przedsiębiorcy nie musi być prawnik, czy doradca prawny. Jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w reprezentacji swojej firmy na zewnątrz, może on uczynić pełnomocnikiem jednego z pracowników. Jak i kiedy można nadać pełnomocnictwo pracownikowi?

REPREZENTACJA

Właściciel firmy zazwyczaj reprezentuje ją samodzielnie, ale jej rozwój często utrudnia zalatwienie wszystkiego osobiście. W takiej sytuacji komfortowym wyjściem jest nadanie pełnomocnictwa od pewnych czynności zaufanemu pracownikowi. Aby reprezentacja firmy przez pracownika była skuteczna i legalna musi być podparta pełnomocnictwem. Nadaje się je pracownikom również w sytuacji, kiedy właściciel firmy sam nie może bądź nie chce reprezentować firmy w postępowaniach skarbowych.

REPREZENTACJA W IMIENIU WŁAŚCICIELA FIRMY

Pełnomocnictwo dla pracownika upoważni go do reprezentowania właściciela firmy nie tylko na spotkaniach z kontrahentami, lecz także w momencie kontroli zakładu pracy. Ordynacja podatkowa wskazuje, że podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie ich reprezentowała w trakcie kontroli podatkowej oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta.

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM?

Ogólnie przyjęte zostało, że pełnomocnik powinien dobrze znać działalność przedsiębiorstwa i każdego jego działu. Pracownik przedsiębiorstwa na ogół spełnia te wymagania. Właściciel firmy może jednak nadać pełnomocnictwo do reprezentacji adwokatowi, radcy prawnemu czy doradcy podatkowemu.

Źródło

Czy można nadać pełnomocnictwo pracownikom?