Pracownicy w świecie gier

 Pracownicy w świecie gier
Firmy widzą, że klasyczne metody szkoleniowe przestają być atrakcyjne i szukają nowych, skutecznych rozwiązań. Jednym z nich jest wykorzystanie w celach edukacyjnych gier strategicznych.

Grywalizacja polega na wprowadzaniu mechanizmów znanych ze świata gier do dziedzin, których z grami dotychczas nie kojarzono. Metoda ta jest już istotnym elementem marketingu, coraz częściej jest wykorzystywana także podczas rekrutacji i szkoleń. Dzięki dobrze dobranej grze, pracownicy mogą uczyć się zarówno zarządzania firmą, jak i którymś z jej działów albo trenować umiejętności negocjacji.

Dlaczego to działa?

Podczas szkolenia, gdzie stosowana jest metoda grywalizacji, pracownicy są wprowadzani w inny świat. Stworzenie innej, fikcyjnej rzeczywistości pozwala na wyjście z codziennych ról przyjmowanych w życiu zawodowym (np. roli kierownika, pracownika szeregowego, menedżera zmiany). Role te sprawiają, że pracownicy zachowują się w sposób zgodny ze swoim wyobrażeniem osób na danym stanowisku. Po pewnym czasie zaczynają rozwiązywać problemy w sposób schematyczny. Wejście w świat gier, sprzyja kreatywności. Poza tym pozwala popatrzeć na zadania z różnych perspektyw. Jeżeli pracownicy podczas szkolenia nauczą się pokonywać różnorodne przeszkody, łatwiej im będzie potem w życiu zawodowym mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Zachowanie pracowników podczas gry może również stanowić ważne źródło informacji dla kadry kierowniczej. Może się okazać z jakimi zadaniami dany pracownik radzi sobie świetnie, a nad czym musi jeszcze popracować.

Krasnoludki są odważne

Od przyjętej w grze strategii zależy efekt, podobnie jak od podjętych decyzji i sposobów ich realizacji zależy uzyskanie określonego wyniku. Fantastyczna fabuła, pełna niespodziewanych zwrotów akcji, to jednak rzeczywistość fikcyjna. Pracownicy jako krasnoludki, czarownicy czy szaleni naukowcy, czują się bezpiecznie. Podjęte decyzje nie wpłyną bowiem w sposób bezpośredni na firmową rzeczywistość - nie narażą firmy na straty finansowe lub utratę kluczowego kontrahenta. Co najwyżej przegrają jakąś rundę. Gra nie jest dla pracowników sytuacją stresową, przez co łatwiej im podejmować odważne decyzje i działać niekonwencjonalnie. Mogą oni obserwować pozytywne lub negatywne skutki swoich poczynań i co najważniejsze, wyciągać odpowiednie wnioski.

By odnieść sukces

Duża część gier rozwija umiejętności miękkie, interpersonalne. Chodzi tu przede wszystkim o współpracę w grupie, komunikowanie się, negocjacje oraz umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Dłuższe, kilkugodzinne gry menedżerskie pomagają wykształcić miękkie umiejętności kadry kierowniczej – począwszy od komunikacji i planowania, kończąc na zarządzaniu kryzysowym. By jednak cele edukacyjne zostały zrealizowane, ważne jest indywidualne podejście i dostosowanie metody do konkretnych uczestników szkolenia. Dobrze zaprojektowana gra szkoleniowa powinna być w jak największym stopniu zbliżona do sytuacji rzeczywistych, jakie zdarzają się w firmie. Zdarza się, że gry są wręcz konstruowane na konkretne zamówienie firmy. Stworzenie fabuły i mechaniki gry poprzedza wówczas analiza poszczególnych problemów w danej dziedzinie, oraz badanie sposobów radzenia sobie z nimi. Pozwala to opracować taki schemat gry, który zagwarantuje uczestnikom konieczność zmierzenia się z wyzwaniami podejmowanymi na co dzień, ale w innym świecie i w innych okolicznościach.

Źródło

miesiecznik-benefit.pl