Praca ze współmałżonkiem – zagrożenia

Nie istnieją żadne zastrzeżenia związane z zatrudnianiem małżonków. Czy jednak mimo to, takie działania są właściwe?

Umowa ze współmałżonkiem

Nawiązywanie stosunku pracy ze współmałżonkiem nie jest zabronione. Pracodawca może z małżonkiem zawrzeć umowę o pracę, ale umowa ta w świetle prawa pracy nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Dzieje się tak dlatego, że zawierając umowę o pracę ze współmałżonkiem nie ma typowo pracowniczego podporządkowania. Taka umowa może być postrzegana przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako działanie zmierzające do wytworzenia fikcji prawnych.

Zwierając umowę ze współmałżonkiem pracodawca musi być świadom obowiązków, jakie będą na nim spoczywać, wynikających z przepisów ubezpieczeń społecznych i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobowiązania pracodawcy

Zagrożeniem są sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków podatkowych i składkowych. Zatrudniając współmałżonków pracodawcy często nie zgłaszają ich do ZUS, ponieważ uznają, że nie mają zobowiązań skarbowych i składkowych wobec nich. Współmałżonkowie zatrudnieni w firmie podlegają ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym i zdrowotnym oraz dobrowolnie chorobowym. Składki odprowadzane są na takich samych zasadach jak te, które obowiązują osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Niezgłoszenie małżonka do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych skutkuje odpowiednimi działaniami ZUS – zażądaniem korekty deklaracji od przedsiębiorcy i zapłaty należnych mu składek, często z naliczonymi odsetkami.

Źródło

Jakie zagrożenia wiążą się z zatrudnianiem w swojej firmie współmałżonka?