Poznaj lepiej swój rynek

 Poznaj lepiej swój rynek
Każdy przedsiębiorca, który dąży do polepszenia swojej pozycji na rynku, zastanawia się, w jaki sposób rozwinąć swoją działalność, aby stała się bardziej dochodowa. Zarówno początkujący przedsiębiorcy, jak i doświadczeni gracze, wciąż zabiegają o rozszerzenie zasięgu swojej działalności, jednak bez prawidłowego zrozumienia rynku i branży, w której obracają się na co dzień, nie jest to proste zadanie. Niestety, wielu przedsiębiorców często zwyczajnie nie stać na zlecenie drogich badań rynkowych, które mogłyby przynieść odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Na szczęście jest sposób, aby takie badanie przeprowadzić własnymi siłami, stosując analizę pięciu sił Portera, znanego ekonomisty i wykładowcy Harvard Business School. Jego metoda służy ocenie atrakcyjności sektora rynku, w oparciu o pięć różnych czynników, związanych w otoczeniem, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

1. Nasilenie rywalizacji konkurencyjnej

Pierwszy czynnik ma na celu określenie stopnia trudności rynku. Można to osiągnąć poprzez analizę kilku wytycznych, jak na przykład określenie liczby kluczowych konkurentów w danym sektorze. Nie jest to trudne zadanie, funkcjonując w swojej branży, przedsiębiorcy są w stanie wskazać, ilu jest kluczowych graczy, którzy mogą stanowić dla nich zagrożenie. Jeśli poziom nasilenia rywalizacji konkurencyjnej okaże się wysoki, należy wdrożyć kilka przydatnych działań, jak na przykład rywalizację cenową, wykorzystywanie nietypowych kanałów dystrybucji, czy tworzenie powiązań z klientem.

2. Groźba nowych wejść na rynek

Im łatwiejsza jest branża, w której funkcjonujemy, tym większa możliwość pojawienia się kolejnych, konkurencyjnych firm, które mogą utrudnić efektywne funkcjonowanie. Aby określić ryzyko nowych wejść na rynek należy przede wszystkim poddać analizie takie czynniki, jak istniejące bariery prawne, utrudniające założenie działalności w branży, czy też przeprowadzić rozpoznanie w poziomie zróżnicowania produktów wśród konkurencji.

3. Zagrożenie ze strony substytutów

Pojawia się ono wtedy, gdy oferowany na danym rynku produkt można zastąpić czymś innym. W takim przypadku firmy muszą konkurować już nie tylko między sobą, ale również walczyć z producentami substytutów. Zidentyfikowanie zagrożenia ze strony towarów i usług o zbliżonej funkcjonalności pomoże uniknąć przykrych niespodzianek po wkroczeniu na rynek z nowym produktem.

4. Siła przetargowa dostawców

Działając na rynku konieczny jest dostawca, który zaopatrzy przedsiębiorcę w materiały i usługi, konieczne do prowadzenia działalności. Jeśli siła przetargowa dostawcy jest duża, może on narzucać swoje ceny i warunki dostaw, niekoniecznie korzystne dla przedsiębiorcy. Warto więc zrobić rozeznanie, jak duża jest liczba dostawców w branży oraz czy są oni na tyle silni, aby zagrozić pominięciem odbiorcy (przedsiębiorcy) i sprzedać towar bezpośrednio na rynku końcowym.

5. Siła przetargowa odbiorców

Ostatni z elementów analizy Portera ma na celu określenie siły odbiorców, która, jeżeli jest duża, może służyć wywieraniu wpływu na poziom cen na rynku. Aby zwiększyć swoją siłę, wielu mniejszych odbiorców zrzesza się tworząc grupy, będące w stanie skutecznie ingerować w kształtowanie się ceny towaru lub usługi. Mając wiedzę na temat stosowania takich praktyk w danej branży można zawczasu wdrożyć działania, mające na celu uniknięcie tak zwanych „zmów cenowych”.

Taką uproszczoną analizę pięciu sił Portera każdy przedsiębiorca może wykonać w zaciszu własnego gabinetu. Jeżeli wstępne ustalenia okażą się korzystne i zachęcające, warto zaryzykować i wkroczyć na nowy rynek, bądź też postarać się o bardziej dokładne badania, które potwierdzą samodzielnie przeprowadzoną analizę.

Źródło:findict.pl