Potrzebni specjaliści BHP

 Potrzebni specjaliści BHP
Spadek stopy bezrobocia widoczny jest zarówno we wzrastającej liczbie ofert, jak i zapotrzebowaniu na konkretnych specjalistów. Zmiany na rynku pracy wiążą się z rekrutacją, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Do tego potrzebne jest wsparcie specjalistów BHP.

Praca w tym sektorze określana jest mianem służby i podlega zasadom opisanym w rządowych rozporządzeniach w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Najniższym stanowiskiem określa się stanowisko inspektora – taki pracownik musi spełniać wymóg dotyczący ukończenia szkoły średniej technicznej w obszarze BHP. Starszy inspektor musi mieć wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu BHP lub co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora. Kolejne stanowiska to specjalista ds. BHP oraz starszy specjalista. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe w kierunku BHP oraz roczne doświadczenie w służbie BHP.

Badanie „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015”, zrealizowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, pokazało, że dla pracodawców kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników są coraz bardziej istotne. Aż 69% badanych uważa, że dbanie o bezpieczną i higieniczną pracę ma największe znaczenie dla pracowników, a tylko 17%, że dla pracodawców. Badanie wykazało również, że im większy zakład pracy, tym więcej osób uważa, że wydatki na sferę BHP przyniosą korzyści.

Analizując ogłoszenia na portalu Pracuj.pl można wywnioskować, że najpilniej poszukiwani są specjaliści ds. BHP. Rzadziej są to inspektorzy, a najrzadziej – kierownicy. Pracodawcy od potencjalnego kandydata oczekują przede wszystkim doskonałej znajomości zapisów rządowych rozporządzeń w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia działań zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu wytycznymi i znajomości ocen ryzyka na różnych stanowiskach. Z zakresu kompetencji miękkich dla pracodawców liczą się zdolności interpersonalne, dokładność, odpowiedzialność oraz, w przypadku kierowników, umiejętność zarządzania zespołem.

Do obowiązków pracownika należeć by miało rekomendowanie rozwiązań zmniejszających ryzyko wypadków w pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie analizy zagrożeń. Często zdarza się, że pracodawcy oczekują specjalizacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, znajomości języka angielskiego czy prawa jazdy kategorii B.

Źródło

hrtrendy.pl