Polska wyżej w rankingu innowacyjności

Europejski Ranking Innowacyjności jest corocznym raportem przygotowanym przez Komisję Europejską. Oceniany jest w nim rozwój państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie innowacji. Kraje podzielone są na cztery grupy, w zależności od rozwoju poziomu innowacji. W tym roku na czele Europejskiego Rankingu znalazły się Szwecja oraz Dania.

Europejski Ranking Innowacyjności ocenia wyniki i zmiany długotrwałych i wymagających procesów zachodzących w sektorach nauki i gospodarki. Pozytywne tendencje, zachodzące w polskich instytucjach pozwoliły na zmianę grupy, co przy przyjętych kryteriach zdarza się rzadko.

W raporcie Europejski Ranking Innowacyjności 2015, który sporządziła Komisja Europejska, Polska zajmuje wyższą pozycję niż w ubiegłych latach. W rankingu z 2013 roku Polska była w grupie „skromnych innowatorów”, w tym roku wyprzedziła Litwę, doganiając tym samym Węgrów i Słowaków. Jak widać reformy polityki naukowej i wspieranie innowacyjności przynosi efekty.

Obecnie Polska sprawnie pokonuje bariery dotyczące innowacyjności. Jedynym zaleceniem Komisji Europejskiej wobec Polski jest kwestia ulg podatkowych dla osób inwestujących w badania i rozwój. Jednakże Ministerstwo Nauki już nad tym pracuje.

Przez ostatnie 7 lat Polsce udało się utrzymać stałe tempo rozwoju na poziomie średniej europejskiej, pomimo tego, że autorzy Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2015 zauważają, że ogólnoświatowy kryzys miał bardzo poważny wpływ na wyniki niektórych państw. Komisja Europejska oceniała kilkanaście kategorii, Polska wypada najlepiej jeżeli chodzi o poziom edukacji społeczeństwa. Postęp nastąpił również w pozostałych dziedzinach m.in.: w stosunku do zeszłego roku liczba zagranicznych patentów wzrosła o 27%, a inwestycje w sektorze B+R zwiększyły się o 12%.