Polska innowacyjność potrzebuje lepszego finansowania

 Polska innowacyjność potrzebuje lepszego finansowania
Potencjał innowacyjności w Polsce jest ogromny. Ciekawych start-upów nie brakuje, są one szczególnie widoczne wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nigdy jednak nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Gdyby rodzimi przedsiębiorcy otrzymywali lepsze finansowanie, polska myśl innowacyjna mogłaby rozwijać się jeszcze prężniej.

V Forum Młodych Przedsiębiorców, które odbyło się w tym roku w Warszawie pod hasłem „Młodzi Innowacyjni” dotyczyło ułatwiania startu na rynku właśnie tej grupie społecznej. Nie ulega wątpliwości, że młodzi Polacy są kreatywni, zależy im na założeniu własnego biznesu. Niestety, same chęci nie wystarczą, potrzebne są pieniądze. Aż 30 % młodych przedsiębiorców źle ocenia system finansowania start-upów w Polsce, co oznacza, że zmiany w tej dziedzinie są konieczne.

Specjaliści, zgromadzeni na Forum Młodych Przedsiębiorców, zgodnie przyznają, że największa bariera dla młodego przedsiębiorcy w Polsce to problemy finansowe. Brakuje silnego wsparcia ze strony instytucji państwowych, te instytucje, które istnieją, nie są w stanie zaspokoić potrzeb tak licznej rzeszy pomysłowych Polaków. Brakuje również wsparcia ze strony tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, których zwyczajnie na rynku brakuje. Celem tychże instytucji jest właśnie wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jak również wśród młodzieży i studentów.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że taki stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie i że pieniądze dla młodych, kreatywnych ludzi zaczną płynąć do nich strumieniami. W końcu to właśnie młodzi będą decydować o przyszłości kraju. Warto więc jak najbardziej ułatwiać drogę przedsiębiorcom, wspierać ich we wprowadzaniu swoich projektów w życie.