Polska gospodarka zagrożona

Według Konfederacji Lewiatan Polska zagrożona jest stagnacją gospodarczą. Jej następstwami będą: wyższe bezrobocie, frustracja obywateli coraz większa emigracja młodzieży. Jeremi Mordasiewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan twierdzi, że zapobiec temu może zwiększenie inwestycji, co przyczyniłoby się do utworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia produktywności w firmach.

Polsce grozi trwałe spowolnienie wzrostu gospodarczego. Możemy bardzo wolno rozwijać się przez lata, a to by groziło wzrostem bezrobocia i jednocześnie zwiększeniem emigracji młodzieży – mówi Jeremi Mordasiewicz.

Firmy, które aktualnie starają się wychodzić z gospodarczej stagnacji spotykają się z wieloma przeszkodami, jakimi są: biurokracja, niestabilność prawa i systemu podatkowego, przewlekłość postępowań sądowych i inwestycyjnych. Jedyną szansą na to, aby mogły one swobodnie się rozwijać i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego jest zwiększenie produktywnośc i inwestycji. Jednak potrzebne jest do tego wsparcie instytucjonalne i zmiany w prawie.

Wzrost zatrudnienia jest wspólnym celem rządu i pracodawców, dlatego niezbędna jest ich współpraca. Jeremi Mołdasiewicz mówi:

Jeżeli my będziemy więcej inwestować, to jednocześnie będą powstawały miejsca pracy. Ale żebyśmy mogli więcej inwestować, to rząd musi wykonać również swoje zadanie. Rząd i samorządy nie powinny nas wyręczać w roli przedsiębiorców. Natomiast powinni stworzyć dobre warunki zachęcające do inwestowania w naszym kraju: umożliwiające obniżenie kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan 12 lipca 2013 roku ogłosiła Manifest Przedsiębiorców, w którym domaga się od rządu między innymi rozwiązania bieżących problemów, długofalowego planowania oraz umiejętności nowoczesnego myślenia o zmianach w społeczeństwie i ekonomii.

Źródło

Polskiej gospodarce grozi trwałe spowolnienie