Polscy przedsiębiorcy dążą do innowacyjności

 Polscy przedsiębiorcy dążą do innowacyjności
Jak można zdefiniować innowacyjność? Odnosząc ją do przedsiębiorstw, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zdolność i motywowanie do prowadzenia rozwijających i usprawniających produkcję badań, wdrażania nowych pomysłów i koncepcji, poszukiwania unikalnych pomysłów. Innowacja w przedsiębiorstwie ma na celu doprowadzenie do ulepszenia technologii i podnoszenia efektywności pracowników, a co za tym idzie, do zwiększania konkurencyjności organizacji na rynku. Do tego chce dążyć większość polskich menedżerów, niestety, nie zawsze mają ku temu sposobność.

Opracowane przez firmę HRK, a opublikowane przez „Rzeszpospolitą” wyniki badań, dotyczące innowacyjności wśród polskich przedsiębiorstw pokazują, że menedżerom bardzo zależy na wdrażaniu innowacyjności w swoich organizacjach. Aż 76% badanych specjalistów zgłosiło w ubiegłym roku przynajmniej jeden pomysł, który miał pomóc firmie w osiąganiu wyznaczonych celów. To pozytywny trend, niestety tuż za nim idzie kolejna, już mniej optymistyczna informacja. Połowa tych pomysłów została odrzucona przez osoby decyzyjne w firmach, odpowiedziało tak aż 56% respondentów. Co więcej, aż 42% ankietowanych wskazało na brak dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy, bez których innowacyjne działania, często są wręcz niemożliwe do wykonania.

Aby ułatwić przeprowadzenie badania, przedsiębiorstwa podzielono na pięć rodzajów. Były to:

• Innowator, czyli przedsiębiorstwo wdrażające nowe pomysły, stawiające na ciągły rozwój,

• Opiekun, dla którego najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności,

• Biegacz, stawiający na walkę z konkurencją i osiąganie wyników,

• Tradycjonalista, firma, w największym stopniu zwracająca uwagę na już wypracowane zasady i procedury,

• Start-up, organizacja poszukująca modelu biznesowego, gwarantującego rozwój.

Okazało się, że aż 56% badanych chciałoby pracować u Innowatora. Faktycznie jednak, pracę w organizacji o takim charakterze zadeklarowało tylko 29% menedżerów. Dominującym typem wśród polskich przedsiębiorstw jest Tradycjonalista, 20% to Biegacze.

Wyraźnie więc widać, że polscy menedżerowie dążą do innowacyjności, chcą pracować w nowoczesnych firmach, w których ich pomysły nie są z góry skazywane na porażkę. Do tego potrzeba jednak chęci wszystkich w organizacji, a w szczególności osób decyzyjnych. Jeżeli ich tok myślenia nie przestawi się na działanie innowacyjne, menedżerowie nie będą w stanie wiele zdziałać.

Źródło

dlamanagerow.pl