Polki z ambicjami na karierę zagraniczną

 Polki z ambicjami na karierę zagraniczną
Spośród wszystkich firm na świecie aż 60% posiada programy pozwalające na zdobycie międzynarodowego doświadczenia. Niestety, tylko co piąta spółka stara się zwiększyć liczbę kobiet biorących udział w tych programach. A w naszym kraju aż 82% kobiet uważa, że ich kariera na rynku międzynarodowym będzie mieć kluczowe znaczenie dla ich rozwoju.

Firma PwC opublikowała raport „Modern mobility: Moving women with purpose”, w którym bierze pod lupę kwestie kobiet na międzynarodowym rynku pracy. Okazuje się, że 64% pracownic jako kluczową cechę dla podjęcia pracy lub pozostania u danego pracodawcy uważa szansę na zdobycie międzynarodowego doświadczenia. Dane te potwierdza inny raport PwC, „The female millenial: A new era of talent”. Wykazał on, że 71% kobiet z pokolenia Y chce nabyć doświadczenie zawodowe za granicą.

86% Polek w pracy za granicą widzi nie tylko korzyści zawodowe, ale i osobiste. To dla nich przede wszystkim ogromna szansa na rozwój indywidualny. Eksperci przygotowujący raport podkreślają, że jest to niecodzienne zjawisko. Zapotrzebowanie na zdobywanie międzynarodowego doświadczenia wśród kobiet nigdy nie było tak wysokie. 64% badanych Polek stwierdziło też, że polityka dotycząca pracy za granicą nie jest przez ich firmy jasno określona. Tyle samo pań uważa, że mają z mężczyznami równe szanse na zagraniczny wyjazd zawodowy. Panowie zaś są zdania, że to oni mają większe możliwości na taką drogę kariery.

Badanie wzięło pod uwagę także kwestie macierzyństwa. 27% Polek chciałoby odbyć zagraniczną praktykę zawodową zanim założą rodzinę. Przyznają przy tym zgodnie, że w ich firmach jest wciąż niewiele kobiet, które odniosły sukces poza granicami i mogą stać się inspiracją dla innych. Te kobiety, które uczestniczą w projektach za granicą, też mają sporo obaw. 64% martwi się, jak będzie kształtować się ich kariera po powrocie do macierzystej firmy.

Wyniki badań pokazują, że polskim pracownicom nie brakuje energii, zapału i ambicji zawodowych. Dzięki większej mobilności i nowym technologiom praktyka zagraniczna ma dziś wymiar bardziej podróżniczy i nie musi wiązać się z długą absencją poza ojczyzną. Ważne zatem, by pracodawcy umiejętnie korzystali z tych dóbr, bo przyniosą one zyski każdej stronie.

Źródło

pulshr.pl