Polityka compliance w organizacji

 Polityka compliance w organizacji
Polityka compliance, polegająca na minimalizowaniu ryzyka biznesowego, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Przedsiębiorcy mają bowiem świadomość, że nieprzemyślane działania prawne mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firm i przyczynić się do utraty zaufania klientów.

Celem systemu compliance jest zapewnienie zgodności działania spółki z prawem oraz zmniejszenie ryzyka złamania przez przedsiębiorcę obowiązującego prawa. Działania te mają także zapobiegać stratom finansowym oraz utracie reputacji. Polityka compliance jest więc latarnią, która odpowiednio wcześnie pokazuje rafy i trudne momenty, z którymi firma musi się liczyć i z którymi musi sobie poradzić, aby zaufanie do niej nie zostało zachwiane.

Specjalność nie tylko prawników

Compliance w naszym kraju cały czas jest czymś nowym. Na rynku wciąż jest zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się taką aktywnością. Nie jest to jednak zajęcie tylko dla prawników. Funkcja compliance związana z zarządzeniem ryzykiem prawnym, wymaga bowiem często wiedzy z zakresu finansów czy zarządzania oraz tzw. umiejętności miękkich (np. komunikacji), ze względu na konieczność interakcji i współpracy z pracownikami danej organizacji.

Najlepsze światowe wzorce

Ciągły rozwój gospodarczy i międzynarodowe kontakty polskich przedsiębiorstw skłaniają je do sięgnięcia po najlepsze światowe wzorce. Jednym z nich, pozwalającym na znaczne ograniczenie ryzyka działalności, wzmocnienie konkurencyjności i pozycji rynkowej, jest właśnie compliance.

Źródło

manager.nf.pl