Polacy wcale nie tak przedsiębiorczy?

pixabay.com
pixabay.com
Raport „Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój” pokazuje, że z przedsiębiorczością Polaków nie jest wcale aż tak dobrze, jak by się to mogło wydawać. Okazuje się bowiem, że pod względem liczby małych i średnich przedsiębiorstw znajdujemy się na samym końcu europejskiej stawki. Co więc stoi na przeszkodzie w zakładaniu własnego biznesu w Polsce?

Jak wskazuje wyżej wymieniony dokument, sporządzony przez Polityka Insight Research na zlecenie Banku Zachodniego WBK S.A., na jednego Polaka przypada tylko 1,9 przedsiębiorstwa z sektora MSP. Dla porównania w Luksemburgu jest to aż 7 przedsiębiorstw, w Niemczech 4,6. Taki wynik plasuje Polskę na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Podobnie wygląda kwestia generowanych przychodów, jedynie 36% z nich pochodzi z sektora MSP, podczas gdy w państwach europejskich to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa gwarantują większość przychodów.

Zdaniem specjalistów problem nie leży w samych Polakach, czy w nieumiejętności przedsiębiorczego myślenia. Główną barierą w rozwoju są nadal zbyt zawiłe procedury prawne, wydłużający się czas potrzebny do załatwienia wszelkich formalności, rozrost biurokracji, skomplikowany system podatkowy. Aby temu wszystkiemu podołać, młody przedsiębiorca bardzo często musi poświęcić wiele czasu, by uporać się z załatwianiem spraw w urzędach, niejednokrotnie jest też potrzebna profesjonalna pomoc księgowa, za co oczywiście trzeba zapłacić. W wielu przypadkach decydujący okazuje się pierwszy rok działalności, kiedy to trudno jeszcze mówić o wyższych przychodach, z kolei koszty rozpoczęcia działalności są niekiedy „gwoździem do trumny” nowopowstałej firmy.

Z tego niezbyt optymistycznego obrazu polskiego sektora MSP wyłania się jednak kilka pozytywów. Po pierwsze, Polacy, jak mało który naród w Unii Europejskiej, mogą liczyć na pomoc finansowania zewnętrznego. Jedynie 4% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie otrzymało w ogóle kredytu, o który wnioskowało, podczas gdy w krajach UE odsetek ten jest nawet dwukrotnie wyższy.

Po drugie, jak zauważają specjaliści, polskim przedsiębiorcom zdecydowanie łatwiej jest znaleźć niszę na rynku, którą mogą wypełnić swoimi usługami. Mała liczba firm z sektora MSP oraz trudności w ich zakładaniu to paradoksalnie szansa na rozwój dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorców, których nie odstrasza trudna i kręta droga do posiadania własnego biznesu.

Ważne jest wiec, by w gąszczu tych negatywnych wiadomości na temat sektora MSP znaleźć punkt zaczepienia, który może stać się szansą. Wygląda na to, że Polacy są jak najbardziej przedsiębiorczy i pomimo wielu przeszkód i barier są w stanie zakładać własny biznes, szukać okazji na odniesienie sukcesu.

Źródło

nf.pl