Pokolenie Z – wyzwanie dla rekruterów i pracodawców

Pierwsze roczniki pokolenia „Z” wkraczają w dorosłość i już za kilka lat trafią na rynek pracy. Różnica w oczekiwaniach, sposobie pracy i motywacji może być wyzwaniem dla pracodawców i pracowników działu HR.

Generacja Z to osoby urodzone w końcówce lat 90. i początkach XXI w. Przez psychologów i socjologów pokolenie to charakteryzowane jest jako multifunkcjonalne, ambitne, otwarte na technologię, ale wychowane w egocentrycznym duchu.

Podłączeni przez 24 godziny na dobę do Internetu, umiejący wykonywać wiele zadań jednocześnie i nastawieni na komunikację młodzi pracownicy mogą stanowić dla pracodawcy cenny nabytek. Problemem może być jednak ich nastawienie do pracy oraz różnice między nimi a pokoleniami X i Y. Współpraca między szefem z generacji X, rekruterem z pokolenia Y i pracownikiem z pokolenia Z może być wyzwaniem. Problemem może być dla „Zetów” praca w zespole, wytrwałość w dążeniu do celu, poufność informacji oraz pokora, która dla pracowników generacji X i Y jest sprawą oczywistą.

Innym problemem w przypadku zatrudnienia „Zetów” może być także moment w którym będą zaczynać swoją zawodową karierę. Kryzys na rynku pracy może utrudnić ten proces. Dodatkowo ludzie pokolenia Z nie są przygotowywani do zderzenia z rzeczywistością przez szkoły. Ich pierwszy kontakt z rynkiem pracy jest późny, przez co nie są w stanie wcześniej przygotować się na czekające ich wyzwania.

Według psychologów i socjologów generacja Z to pracownicy zdalni, mobilni i projektowi, których ciężko będzie nakłonić do przywiązania się do pracy. Są to raczej osoby traktujące pracę jako możliwość zdobycia środków na realizację pozazawodowych celów. Eksperci zwracają jednak uwagę, że jest jeszcze za wcześnie, aby efekt wkraczania „Zetów” na rynek pracy był odczuwalny. Jednak w ciągu najbliższych lat sytuacja ta będzie się zmieniać.

Pracownicy HR muszą być przygotowani na nowe sposoby rekrutacji przyszłych pracowników. Dlatego już dziś warto pomyśleć w jaki sposób przekonać osobę z generacji Z do przywiązania się do firmy i zapewnić jak najlepszą współpracę w zespole złożonym z „Zetów”, „Iksów” i „Igreków”.

Źródło

Pokolenie będące wyzwaniem dla rekruterów