Podpis elektroniczny taki sam w całej Unii

 Podpis elektroniczny taki sam w całej Unii
Łatwiejszy start w przetargach na terenie całej Unii Europejskiej, możliwość podpisywania umów pomiędzy firmami pochodzącymi z różnych państw członkowskich, zwiększenie bezpieczeństwa e-transakcji – to tylko niektóre z korzyści wynikających z nowych przepisów dotyczących podpisu elektronicznego.

1 lipca 2014 roku wejdzie w życie unijne rozporządzenie eIDAS, dotyczące m.in. podpisu elektronicznego i związanych z nim tzw. zaufanych usług. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, wiarygodności i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na terenie UE oraz zwiększenie wygody operacji elektronicznych. Dzięki rozporządzeniu na terenie Unii Europejskiej zostaną wskazane i będą obowiązywać te same normy, których będzie musiał przestrzegać każdy z krajów członkowskich. Do tej pory przepisy państw członkowskich UE przeważnie nie powoływały się na normy Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (w skr. ETSI) lub Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (w skr. CEN), co w praktyce oznaczało, że były one zgodne jedynie z częścią tych norm, a o części kwestii technologicznych decydowały przepisy lokalne poszczególnych krajów. Skutkiem tego niespójnego podejścia jest obecnie np. problem z wzajemnym rozpoznawaniem certyfikatów kwalifikowanych czy też samego e-podpisu w dokumentach elektronicznych. Wcielenie w życie rozporządzenia eIDAS spowoduje, że znikną problemy z różnymi interpretacjami przepisów oraz z kompatybilnością oprogramowania, co znacząco wpłynie na rozwój rynku usług elektronicznych.

E-podpis - eliminacja barier

Zmiana przepisów ułatwi przedsiębiorstwom np. start w przetargach na terenie całej Unii Europejskiej – firmy będą mogły uczestniczyć za pośrednictwem Internetu w zamówieniach publicznych ogłaszanych w poszczególnych państwach członkowskich bez obaw, że ich podpisy elektroniczne nie zostaną zaakceptowane ze względu na np. szczególne wymogi krajowe, a dokumenty przetargowe zostaną odrzucone. Możliwe będzie także elektroniczne podpisywanie umów z przedsiębiorstwami w innych państwach członkowskich. Odbywać się to będzie bowiem w jednolitym otoczeniu prawnym, w którym nie będzie problemów z interpretacją i weryfikacją podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej. Bardziej wiarygodny stanie się również handel w środowisku elektronicznym – kupujący zyskają możliwość zweryfikowania, czy za stronę internetową, z której korzystają, rzeczywiście odpowiedzialność bierze przedstawiony na niej sprzedawca lub usługodawca.

Rozporządzenie ma zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski podczas kwietniowej sesji plenarnej. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2014 roku.

Źródło

manager.nf.pl