Poczta Polska traci monopol

25 września 2012 r. rząd przyjął projekt ustawy Prawo Pocztowe. Odbiera on Poczcie Polskiej wyłączność dostarczania przesyłek do 50 gramów. Od 1 stycznia 2013 roku usługę tę mogą realizować również prywatne firmy pocztowe.

Nowe regulacje mają dostosować polski rynek pocztowy do wymogów Unii Europejskiej. Dopuszczenie konkurencyjności w dostarczaniu przesyłek do 50 gramów oznacza m.in. jego liberalizację. Zyskają na tym przede wszystkim prywatni operatorzy, którzy będą mogli poszerzyć zakres swoich usług, jak i klienci, którzy zapewne doświadczą wzrostu jakości usług. Świadczenie wszelkich zleceń pocztowych nie będzie już oparte o funkcjonujące obecnie zezwolenia, ale o wpis do rejestru operatorów pocztowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Oznacza to, że to Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie nadzorował funkcjonowanie rynku pocztowego.

Według nowych regulacji, do 2016 roku usługi powszechne będzie nadal realizowała Poczta Polska. Po trzech latach, w drodze konkursu, zostanie wybrany kolejny operator, który funkcję tę będzie pełnił przez następnych dziesięć lat. Jak informuje twórca projektu- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Państwo tak jak i dziś będzie nam gwarantowało, że w całym kraju przez pięć dni w tygodniu będzie można nadać i odebrać listy do 2kg i paczki do 10kg, a także odebrać paczkę z zagranicy do 20 kg. Jednak gwarancją tą nie będą już objęte przesyłki reklamowe ani przesyłki nadawców masowych (z wyjątkiem podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, które nadal przy nadawaniu znacznych ilości przesyłek będą mogły skorzystać z usługi powszechnej). W przypadku nadawców masowych obowiązywać będą reguły rynkowe (więc cena za taką usługę może być np. różna w różnych częściach kraju).

Nowa ustawa zmienia również definicję usług pocztowych. Do tej pory był nią cały proces: od nadania do doręczenia przesyłki. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, usługą pocztową jest każdy poszczególny etap tego procesu, co daje firmom pocztowym możliwość specjalizowania się.

Źródło