Po czym poznać dobrego przywódcę?

 Po czym poznać dobrego przywódcę?
Lider to osoba nadająca kierunek, to ktoś kogo pracownicy chcą naśladować, kogo darzą szacunkiem, ale równocześnie ktoś, kto pozwala im na indywidualny rozwój. Daniel Goleman, znany amerykański psycholog i publicysta wyróżnił 12 cech, które powinien posiadać biznesowy przywódca.

Według Daniela Golemana, wybitni przywódcy cechują się wysoką inteligencją emocjonalną. Za ich sukces tylko w 15 proc. odpowiadają IQ i wykształcenie. Pozostałe 85 proc. zawdzięczają kompetencjom emocjonalnym. Oto 12 najważniejszych cech dobrego lidera:

1. Samoświadomość emocjonalna. Liderzy z wysoką samoświadomością emocjonalną są bardziej wyczuleni na własne emocje, czyli sygnały, które dochodzą do nich z wewnątrz i potrafią ocenić, jaki wpływ mają one na ich działania. Są w pełni „zestrojeni” ze swoimi nadrzędnymi wartościami i często wykazują się dobrą intuicją. Wiedzą jaki obrać kurs działań, ponieważ widzą zawsze pełen obraz skomplikowanej sytuacji. Przywódcy z tą cechą są zwykle szczerzy w relacjach z ludźmi, potrafią mówić otwarcie o swoich emocjach i z przekonaniem o swoich wizjach.

2. Emocjonalna samokontrola. Wysoki poziom samokontroli pozwala na opanowanie emocji i impulsów, które są rozpraszające a nawet wykorzystanie ich do dobrych celów. Lider z taką cechą potrafi zachować spokój w bardzo stresujących sytuacjach i podczas kryzysu.

3. Ukierunkowanie na osiąganie celów. Wysokie wymagania w stosunku do samego siebie pozwalają na skierowanie uwagi na ciągłe doskonalenie siebie i innych. Liderzy, którzy kładą silny nacisk na osiągnięcia są pragmatyczni, wyznaczają mierzalne, ale ambitne cele, a przy tym potrafią skalkulować ryzyko.

4. Pozytywny światopogląd (optymizm). Optymistyczny lider widzi zwykle szansę a nie zagrożenie. Potrafi również patrzeć w ten sposób na swoich podwładnych i wymagać od nich realizowania się w tym, w czym naprawdę się sprawdzają.

5. Zdolność adaptacji (przystosowanie się). Liderzy, którzy mają wysoką zdolność przystosowywania się, czują się dobrze w klimacie organizacyjnym, w którym nigdy nic nie jest jednoznaczne. Są elastyczni i potrafią zdiagnozować zmiany potrzebne, aby ciągle dostosowywać się do zmieniających się warunków.

6. Empatia. Zdolność do rozpoznawania i współodczuwania niewypowiedzianych emocji w innym człowieku lub grupie ułatwia komunikację. Liderzy, którzy cechują się empatią potrafią rozpoznać szerokie spektrum emocji swoich współpracowników i podwładnych nie tyle na poziomie rozumu, co własnych emocji. Pozwala im to dobrze się z nimi dogadywać bez względu na różnice kulturowe czy inne doświadczenia życiowe. Osobę o wysokim poziomie empatii można rozpoznać zwykle po tym, że słucha innych i rozumie ich motywacje.

7. Świadomość organizacyjna. Lider z wysoką świadomością organizacyjną potrafi być przenikliwy i z łatwością rozpoznać kluczowe powiązania społeczne i relacje pomiędzy pracownikami. Docenia rolę niepisanych reguł, które obowiązują w firmie.

8. Umiejętność oddziaływania. Wysoką umiejętność oddziaływania danego przywódcy można poznać po wielu wskaźnikach, począwszy od umiejętności dostosowania swojego przekazu do konkretnego odbiorcy, a skończywszy na zdolności do zbudowania wspierającej koalicji wokół nowych pomysłów.

9. Rola nauczyciela i mentora. Dobry lider potrafi rozwijać zdolności swoich podwładnych. Szczerze zależy mu na tym, aby jego podopieczni rozumieli cele, swoje słabe i mocne strony. Tacy ludzie potrafią dać konstruktywny feedback i stają się naturalnymi mentorami i trenerami dla innych.

10. Zarządzanie konfliktami. Najlepszy przywódca najpierw wysłucha wszystkich stron i zrozumie różne perspektywy, a następnie znajdzie wspólne rozwiązanie, które każdy będzie mógł poprzeć. W ten sposób energia początkowo skierowana w różne strony zaczyna płynąć w jednym kierunku i służy wspólnemu celowi.

11. Inspirujące przywództwo. Liderzy, którzy są inspirujący potrafią tworzyć rezonans, czyli „zarażać” swoimi emocjami innych. To sprawia, że ludzie z ich otoczenia podążają za ich wizją, mając jednocześnie poczucie realizowania "wspólnej misji". Potrafią również jasno wyznaczyć cele i określić na czym polega „wspólna misja”. Dzięki temu codzienne zadania pracowników stają się bardziej ekscytujące, jak tłumaczy Daniel Goleman.

12. Praca zespołowa. Wybitni gracze zespołowi tworzą atmosferę przyjaznej wspólnoty, budzą szacunek, są otwarci na pomoc innym i współpracę. Szef, który wyróżnia się tą cechą potrafi zachęcić innych do aktywności i pracy w imię wspólnego celu oraz budować ducha zespołu i poczucie przynależności. Jak to robi? Sam daje przykład.

Dążenie do doskonałości

Niektórzy uważają, że cechy przywódcze są darem, z którym trzeba się urodzić. Inni twierdzą, że przywództwa można się nauczyć. Jedno jest pewne: nie ma idealnych liderów, tak jak nie ma idealnych pracowników oraz nie ma idealnych ludzi. Jeśli jednak ktoś chce być dobrym przywódcą, który będzie motywował do działania i zarażał pozytywną energią, powinien pracować nad wyżej wymienionymi cechami.

Źródło

forsal.pl