Po co managerowi umiejętności coachingowe?

Jak w czasach kryzysu i rosnącej konkurencji być inspirującym liderem, za którym będą podążać ludzie? Bądź nie tylko szefem, ale też coachem!

Już nie wystarczy wydawać polecenia, kontrolować podwładnych i od czasu do czasu wysyłać ich na „stadne” szkolenie. Podejście coachingowe do zarządzania przygotowuje ludzi do rozpoznawania swoich możliwości, które najbardziej odpowiadają ich mocnym stronom, aby następnie czynili ze swoich umiejętności i zdolności wszystko, co najlepsze. Szef-coach nie tylko kontroluje, ale też motywuje pracowników do samorozwoju i zachęca ich do poszukiwania nowych rozwiązań.

Coaching to nie doradztwoChoachingowy sposób zarządzania to nastawienie na większą samodzielność pracowników. Doradca biznesowy dostarcza klientowi umiejętności i zasoby, które pozwalają mu wykonywać powierzone zadania w sposób bardziej efektywny. Manager-coach sprawia, że pracownik sam dochodzi do tego, jaki będzie najbardziej skuteczny sposób wykonywania jego obowiązków - dzięki temu ma poczucie, że do wykonywanej pracy wykorzystuje własne zasoby i działa w sposób, z którym się utożsamia.

Co nam daje podejście coachingowe?Dzięki nabyciu umiejętności coachingowych rozwijamy nasze kompetencje przywódcze, lepiej wywieramy wpływ oraz skuteczniej się komunikujemy. Choaching to nastawienie na współpracę, na to, by pracownicy sami wychodzili z inicjatywą i pomysłami na możliwe ulepszenia. Dzięki temu zwiększają oni pewność siebie, a szefowie cieszą się większym szacunkiem. Poprzez pomoc ludziom w odkryciu własnych rozwiązań, szefowie mogą delegować zadania z poczuciem pewności, że pracownik wróci do nich, gdy będzie potrzebował wsparcia. Jeśli pracodawca będzie potrafił wydobyć z pracownika to, co w nim najlepsze, zwiększy jego efektywność, a tym samym polepszy wyniki biznesowe firmy.

Źródławww.architekcikariery.pl

www.kadry.nf.pl