Plusy i minusy gospodarki cyfrowej

 Plusy i minusy gospodarki cyfrowej
Najprościej mówiąc, gospodarka cyfrowa, zwana również nową gospodarką, to zespół zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych i finansowych, opierających się na technologiach informacyjnych i automatyzacji. Nie ulega wątpliwości, że światowa gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa. Oznacza to, że coraz większa część handlu odbywa się za pomocą Internetu. Od 2005 roku udział e-handlu w handlu światowym wrósł z trzech do dwunastu procent, a trend ten bynajmniej nie zamierza słabnąć.

Największe zmiany, jaką niesie ze sobą intensywny rozwój gospodarki cyfrowej, to przemiany strukturalne w społeczeństwie. Dzieje się tak z prostej przyczyny, miejsce fizycznych towarów zaczynają zajmować cyfrowe usługi. Dzięki temu towary są ogólnodostępne wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Zjawisko to ma ogromny wpływ na gospodarki poszczególnych państw, należy jednak pamiętać, że rozwój ten nie jest równomierny. Różnice występują przede wszystkim z uwagi na fakt innego stopnia rozwoju świadomości cyfrowej, infrastruktury telekomunikacyjnej i ogólnego zainteresowania korzystaniem z sieci. Jakie są więc plusy i minusy tak intensywnego rozwoju gospodarki cyfrowej?

Do najważniejszych zalet nowego zjawiska należy przede wszystkim zaliczyć ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w skali globalnej, nawet przez te podmioty, które dopiero zaczynają swoją karierę na rynku. Z jednej strony jest to więc ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie są już ograniczani poziomem lokalnego popytu, z drugiej strony, wzrasta w ten sposób podaż towarów, tworzy się konkurencja, na czym korzystają konsumenci. Co więcej, człowiek przestaje być zależny od godzin otwarcia sklepów czy banków, przez co życie staje się o wiele łatwiejsze. Z kolei większy wybór towarów, silniejsza konkurencja i szersza dostępność napędzają przyrost gospodarczy, co ma być jeszcze bardziej widoczne w najbliższej przyszłości.

Jak to zwykle bywa „każdy kij ma dwa końce” dlatego też nie wolno zapominać o istotnych minusach intensywnego rozwoju gospodarki cyfrowej. Jednym z nim jest przede wszystkim silne skupienie się i koncentracja tylko na wysoko wykształconych grupach zawodowych. Rynek pracy bywa okrutny, toteż można się spodziewać, iż osoby z niskim wykształceniem, a przede wszystkim nieodnajdujące się w nowoczesnych technologiach, mogą mieć trudności z wejściem na rynek pracy, bądź ze znalezieniem wartościowego i dobrze płatnego zajęcia. Zagrożone mogą również czuć się firmy, które na rynku funkcjonują już od wielu lat i które nie są na bieżąco z rozwojem technologii cyfrowych. W ich przypadku może okazać się, że doświadczenie i wieloletnia obecność na rynku nie wystarczą by przetrwać.

Rozwój gospodarki cyfrowej jest naturalną pochodną dążenia do unowocześnienia wszelkich procesów, mający na celu uczynienie życia człowieka bardziej komfortowym. Bardzo ważne jest jednak zachowanie umiaru w ilości i tempie wprowadzanych zmian, aby każdy miał szansę zaadaptować się do nowej sytuacji.

Źródło

stalfors.pl