Plebiscyt „Przyjazny Pracodawca TSL”

 Plebiscyt „Przyjazny Pracodawca TSL”
Ruszyła druga edycja ogólnopolskiego plebiscytu „Przyjazny Pracodawca TSL”. Konkurs ten skierowany jest do wszystkich firm działających w obszarze transportu, spedycji i logistyki, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Najważniejszym kryterium, branym pod uwagę podczas rozstrzygnięcia konkursu, jest dbanie o interesy pracowników, troska o ich prawa i codzienny komfort pracy.

Ideą plebiscytu jest docenienie tych przedsiębiorstw z branży TSL, które w szczególny sposób dbają o stabilność i rozwój miejsc pracy, rozwój kompetencji pracowników i ich zainteresowań, zapewnienie godnych i przyjaznych warunków pracy. Zdaniem organizatorów plebiscytu: Jednym ze sposobów na wyróżnienia się na rynku pracy jest nasz Plebiscyt „Przyjazny Pracodawca TSL”, w którym może wziąć udział praktycznie każda firma, bez względu na jej wielkość i zasięg działania. Zachęcam do wypełnienia ankiety, bo to nic nie kosztuje, a daje możliwość spojrzenia i dokonania autooceny niektórych obszarów zarządzania kadrami przez pryzmat wskaźników, które mogą decydować o tym, czy nasza firma spełnia oczekiwania i wyzwania obecnego rynku pracy…” Jak widać, to nie zwycięstwo i nagroda powinny przyświecać udziałowi wszystkich uczestników plebiscytu. Start w konkursie pozwala zauważyć wszystkie niedociągnięcia w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, których być może nie widzi się na co dzień. Zaangażowanie w konkursy, gdzie inni oceniają działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, to szansa, aby dowiedzieć się, gdzie leży problem i jak go naprawić.

Do plebiscytu mogą zgłaszać się wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną przyporządkowane do trzech kategorii: przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do 50 pracowników; średnie, zatrudniające od 50 do 500 pracowników; duże, zatrudniające powyżej 500 pracowników. Kapituła Konkursowa wytypuje zwycięzców na podstawie punktowej oceny nadesłanych ankiet. Zawierają one pytania dotyczące trzech obszarów funkcjonowania firmy w zakresie polityki personalnej: rozwój kadr, wynagrodzenia i motywacja, zarządzanie kadrami.

Zwracanie przez pracodawców uwagi na zagadnienia związane z warunkami pracy i zatrudnienia jest coraz bardziej widoczne na rynku pracy, który zdaniem specjalistów, stał się już rynkiem kandydata. Dlatego też firmy muszą przykładać jeszcze większą uwagę do tworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy i godnych warunków zatrudnienia. Branża TSL jest tego najlepszym przykładem, od wielu lat jest ona na szczycie listy pracodawców, tworzących najwięcej nowych miejsc pracy.Rozstrzygnięcie konkursu już 9 listopada podczas uroczystego bankietu, odbywającego się w ramach IV edycji targów TransPoland w Warszawie. Inicjatorami i jednocześnie organizatorami plebiscytu są Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland oraz redakcja portalu Pracujwlogistyce.pl.

Źródło

logistyka.net.pl