Pierwsze w Polsce studia o start-upach!

 Pierwsze w Polsce studia o start-upach!
Z myślą o wszystkich, którzy planują stworzyć lub rozwinąć interesujący start-up, Akademia Leona Koźmińskiego wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej nowy kierunek studiów podyplomowych – „Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów”.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy dotyczącej współczesnych strategii i tworzenia modeli biznesowych z zakresu nowych technologii oraz prawnych, finansowych i zarządczych aspektów tworzenia nowych przedsięwzięć. W bogatym programie studiów znalazły się między innymi zajęcia ze wspomagania procesu kreowania innowacji, tworzenia biznesplanów, marketingu internetowego i prognozowania trendów.

Teoria połączona z praktyką

Absolwenci studiów mają zyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także umiejętności praktyczne umożliwiające stworzenie albo dynamiczny rozwój już istniejącego start-upu – w szczególności internetowego lub związanego z nowoczesnymi technologiami.

Źródło

managernaobcasach.pl