Pekao uruchamia kredyty dla innowacyjnych firm

 Pekao uruchamia kredyty dla innowacyjnych firm
Bank Pekao wprowadził program o nazwie Instrument Podziału Ryzyka, w celu wspierania działalności badawczo - rozwojowej lub innowacyjnej małych i średnich firm, na który przeznaczy ponad 300 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z programu, mogą liczyć na niższe od standardowego oprocentowanie i prostą procedurę kredytową.

Rozpoczęliśmy wdrażanie programu Risk Sharing Instrument, który jest w całości skierowany do innowacyjnych przedsiębiorców – mówi agencji informacyjnej Newseria Tomasz Kierzkowski, dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao SA. – Jest to projekt pilotażowy. Komisja Europejska mówi, że to jest testowanie na instytucjach finansowych, na ile one są w stanie takie innowacyjne projekty i przedsiębiorstwa finansować, więc sami jesteśmy ciekawi, jak to w praktyce będzie wyglądało.

Wynika to z umowy, podpisanej pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i bankiem Pekao, która wspiera kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka. Dzięki temu bank będzie mógł udostępnić innowacyjnym polskim firmom preferencyjne kredyty z 50 % gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

50 proc. kapitału i odsetek kredytu jest poręczone przez EFI, firma musi spełnić określone kryteria, chodzi głownie o innowacyjność. Jesteśmy jedenastą instytucją, która podpisała umowę z EFI. 10 instytucji już rozpoczęło wdrażanie tego programu w innych krajach UE. Pierwsze efekty są bardzo obiecujące, ponieważ jest dużo ciekawych projektów, które w ramach tego programu są finansowane – wyjaśnia Tomasz Kierzkowski.

Program ten dotyczy małych i średnich firm, a także dużych, które zatrudniają nie więcej niż 500 pracowników. Jednakże najważniejszy warunek to wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii.

Podpisana przez nas umowa opiewa na 331 mln złotych, czyli możemy objąć finansowaniem kredyty o tej właśnie wartości. Myślę, że będzie duże zainteresowanie tym programem ze strony firm, np. mających siedziby w parkach technologicznych. Chodzi też o firmy, które w ostatnich dwóch latach uzyskały patent, czy takie, w których inwestorami są fundusze venture capital – wyjaśnia Tomasz Kierzkowski.

Nie ma nadmiernych formalnych wymogów, podczas ubiegania się o kredyt w ramach programu, na przykład firma nie musi wypełniać dodatkowych wniosków unijnych.

Składa się standardową dokumentację bankową, czyli wniosek kredytowy wraz z biznesplanem. Cały proces decyzyjny odbywa się w banku i jest on zdecydowanie krótszy niż standardowy w grantowych procedurach, gdyż tutaj mówimy maksymalnie o tygodniach na podjęcie decyzji. To bank jako strona umowy z EFI jest odpowiedzialny za całość zarządzania tym programem od A do Z – dodaje Tomasz Kierzkowski.

Jest to pilotażowy program unijny, który wspiera finansowanie działalności badawczo - rozwojowej i innowacyjności małych i średnich firm. W razie niewypłacalności, gwarancja EFI pokrywa połowę niespłaconej części każdego kredytu.

Źródło

newseria.pl