Partnerstwo CSA z Electronic Government Agency w Tajlandii

7 lutego 2013 została podpisana umowa partnerska pomiędzy Cloud Security Alliance a Electronic Government Agency (EGA) w Tajlandii w celu uruchomienia procesu przyjęcia technologii cloud computing w krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – Wschodniej (the Association of Southeast Asian Nations – ASEAN. Do tej organizacji należą Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia (państwa założycielskie), Brunei, Wietnam, Laos i Mjanma, Kambodża.

Umowa ramowa została oficjalnie podpisana podczas ceremonii ASEAN CSA Summit 2013 przez przedstawicieli EGA, CSA oraz Ministerstwa ds Technologii informacyjnych i i telekomunikacyjnych Tajlandii. Celem partnerstwa jest działanie na rzecz budowania i promowania rozwiązań w technologii cloud computing oraz ich bezpieczeńśtwa.

Rząd Tajlandii poprzez EGA dostarczy zasoby do aktywnego uczestnictwa w projektach badawczych CSA wspierając globalne centrum badawcze CSA w Singapurze. Dodatkowo rząd Tajlandi adoptuje strukturę programu STAR (Security Trust Assurance Registry) i OCF (Open Certification Framework) jako zestaw wymagań dla krajowych dostawców usług w modelu chmury, aby następnie rozszerzyć ten proces na kraje należące do organizacji ASEAN.

Electronic Government Agency pracuje nad przyjęciem programu certyfikacyjnego Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) jako obowiązkowego dla inżynierów zaangażowanych w technologię cloud computing lub odpowiedzialnych za jej bezpieczeństwo zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców usług. W celu dalszego rozwoju procesu edukacji i adaptacji najlepszych praktyk CSA współpracuje z EGA nad utworzeniem centrum wymiany myśli (think tank) złożonego z wyższej kadry menadżerskiej jak CIO i CISO którzy będą liderami w promowaniu modelu cloud computing i jego bezpieczeństwa.

„Jesteśmy zmotywowani tym partnerstwem i potencjałem, który z niego wynika do zaprezetowania i zastosowania standardów kluczowych do zapewnienia bezpieczeństwa chmury” powiedział Daniele Catteddu, Dyrektor Zarządzający CSA EMEA i Kierownik projektu CSA Open Certification Framework (OCF). „Nie możemy się doczekać współpracy z EGA przy wykorzystaniu struktury programów CSA STAR i OCF do zbudowania zaufania do technologii cloud w Tajlandii i krajach należacyh do ASEAN .”