Panel Ekspertów Agile - podsumowanie

 Panel Ekspertów Agile - podsumowanie
9 października odbył się Panel Ekspertów Agile, pod hasłem „10 błędów zwinnych transformacji”. Zebrani uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi o tym jakie błędy są najczęściej popełniane oraz jak ich uniknąć.

Panel rozpoczął się od krótkiego wprowadzenia, podczas którego Daniel Skowroński z Valkir Academy opowiedział o przykładach transformacji zwinnych w Polsce i na świecie, strategiach transformacji, sposobach radzenia sobie z negatywnym podejściem do zmian oraz etapach transformacji Agile i Lean.

Po półgodzinnym wstępie uczestnicy przystąpili do dyskusji, moderowanych przy dwóch stolikach przez Daniela Skowrońskiego i Jerzego Stawickiego. W ich trakcie uczestnicy wymieniali się wiedzą, doświadczeniami oraz pomysłami, dotyczącymi między innymi podejścia do zmiany, kierunku w jakim powinna zostać przeprowadzona, jej etapów oraz podziałem ról w jej trakcie. Dyskutowano także na temat psychologicznych aspektów zmiany, takich jak motywacja, komunikacja i zadania lidera zmiany.

Dyskusja, trwająca ponad godzinę, przyniosła wiele interesujących wniosków. Podczas podsumowania uczestnicy poproszeni zostali o podanie jednej konkluzji, jaką przyniosła dyskusja. Oto podane przez użytkowników wnioski:

 • Nie należy zawsze iść ścieżką Agile.
 • Zmianie powinny ulec nawyki a nie tylko metody.
 • Należy pamiętać o ludziach.
 • Konieczne jest zwrócenie uwagi na sprzeczne interesy.
 • Transformacja jest własnością całej organizacji.
 • Kontrakty powinny być zwinne.
 • Konieczne jest jasne określenie celów transformacji.
 • Książkowe metody nie powinny być stosowane ortodoksyjnie.
 • Proces transformacji także powinien być zwinny.
 • Do transformacji należy przekonać wszystkich interesariuszy.
 • Konieczne jest szkolenie kadry zarządzającej.
 • Należy celebrować sukcesy i dać ludziom „zapach sukcesu”.
 • Świadomie używać Agile.
 • W transformację należy zaangażować komórki administracyjno-organizacyjne.