PP „Porty Lotnicze” modernizują HR

 PP „Porty Lotnicze” modernizują HR
Na mocy umowy podpisanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Unit4 w Portach Lotniczych zostanie wdrożone oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi. System będzie wspierać pracę ponad 1000 osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

System TETA HR, opracowany przez firmę Unit4, zautomatyzuje procesy kadrowe w przedsiębiorstwie. Pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy we wszystkich procesach działu personalnego – rekrutacji, szkoleniach, wynagrodzeniach i zarządzaniu czasem. Dzięki temu systemowi łatwiejsze będzie sporządzanie raportów związanych ze stanem zatrudnienia, podatkami, składkami i danymi pracowników.

Zmiana oprogramowania dotyczy nie tylko ulepszenia dotychczasowego systemu zarządzającego twardym HR-em, lecz także wdrożenia nowych rozwiązań związanych z HR-em miękkim. Zarządzanie wszystkimi danymi w jednym systemie jest bardziej efektywne. Dodatkową korzyścią tego rozwiązania jest możliwość korzystania z samoobsługowej platformy pracowniczej TETA Web. Każdy pracownik będzie miał dostęp do systemu, co pozwoli na bardziej sprawne zarządzanie – łatwiejsze składanie wniosków urlopowych, ocen okresowych czy delegacji. Wszystko bowiem będzie koordynowane w formie elektronicznej, a nie papierowej.

Źródło

erp-view.pl