PKP Cargo wyda kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na nowy tabor

 PKP Cargo wyda kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na nowy tabor
Największy w Polsce i drugi, po Deutsche Bahn, w Unii Europejskiej przewoźnik kolejowy otrzyma od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 200 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na unowocześnienie taboru, w tym rozwój rozwiązań intermodalnych.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są wszyscy członkowie wspólnoty. Udziela on długoterminowych kredytów i zapewnia wsparcie finansowe w inwestycjach realizujących cele polityki unijnej.

Jednym z celów Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie konkurencyjnych i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów transportu. Zmodernizowany tabor zużywać będzie mniej energii i przyczyni się do ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń oraz hałasu. Według przedstawicieli EBI nowoczesna flota kolejowa przyczyni się do rezygnacji z innych środków transportu. Przeniesienie dużej ilości transportowanych towarów z dróg na tory powinno przyczynić się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa transportu.

Źródło

www.forbes.pl