Płynność finansowa przedsiębiorstwa

 Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Utrzymanie płynności finansowej to, zdaniem ankietowanych w badaniu Szybki Monitoring NBP, najważniejszy warunek rozwoju i czynnik decydujący o stanie firmy. Dlatego też tak ważne jest ciągle dążenie do zapewnienia przedsiębiorstwu i utrzymania płynności finansowej, dzięki której możliwe jest nie tylko przetrwanie firmy na rynku, ale również jej rozwój. Ponadto firmy, które mogą pochwalić się płynnością finansową, mają również dostęp do wielu nowoczesnych narzędzi bankowych, ułatwiających prowadzenie interesów.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski, od 2011 roku systematycznie rośnie w Polsce odsetek firm, które mogą cieszyć się bezpiecznym poziomem płynności finansowej. Co więcej, w trzecim kwartale 2015 roku aż 70% badanych firm stwierdziło, że nie miało problemów z regulowaniem swoich finansowych zobowiązań względem kontrahentów, co było najlepszym wynikiem od momentu rozpoczęcia tego typu badań w 1995 roku. Ten bardzo pozytywny trend, który napawa przedsiębiorców optymizmem, jednocześnie otwiera drzwi do korzystania z nowoczesnych narzędzi bankowości, dzięki którym zarządzanie finansami staje się zdecydowanie łatwiejsze.

Jednym z takich narzędzi są przelewy natychmiastowe, realizowane poprzez system Express Elixir. Usługa ta pozwala na dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami, nawet tymi prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach. System ten, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta, pozwala na przelewanie nawet do 100 tysięcy złotych jednorazowo, jednocześnie nie narzucając limitu wykonywanych dziennie transakcji. Tego typu usługa zdecydowanie ułatwia współpracę z kontrahentami, umożliwia dokonywanie przelewów zawsze na czas.

Innym, równie przydatnym narzędziem, z którego można korzystać, posiadając odpowiednią ilość środków na firmowym koncie, jest zlecenie przelewów stałych. Zlecenie w bankowości elektronicznej automatycznych przelewów na konkretną kwotę i dokładne wskazanie cykliczności wykonywania transakcji zdejmuje, z prowadzących firmowe finanse, obowiązek pamiętania o wykonaniu przelewu. Przy prowadzeniu wielu interesów, posiadaniu większej liczby kontrahentów, takie rozwiązanie jest jak najbardziej wskazane.

Jak widać, dążenie do uzyskania płynności finansowej przedsiębiorstwa jak najbardziej się opłaca. Z osiągnięcia takiej płynności mogą płynąć same korzyści, począwszy od tych wizerunkowych, dzięki którym firma staje się wiarygodna w oczach kontrahentów, na udogodnieniach bankowych kończąc.

Źródło

nf.pl/manager