Osoby zatrudnione na czas określony mogą liczyć na dłuższy okres wypowiedzenia

13 marca 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie wprowadzające nowe regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony.

Orzeczenie ma na celu wydłużenie trwającego dotychczas dwa tygodnie okresu wypowiedzenia dla osób pracujących na czas określony i wykonujących podobne obowiązki do osób zatrudnionych na stałe, których wypowiedzenie wynosić może nawet 3 miesiące. Dzięki temu orzeczeniu pracodawca będzie musiał uzasadnić przyczynę zwolnienia oraz skonsultować ją ze związkami zawodowymi. Zmiany te zredukują podział pracowników na lepszych i gorszych oraz zlikwidują zjawisko dyskryminacji pracowników o niestabilnym etacie.

W praktyce nowe regulacje oznaczać będą zmiany w polskim Kodeksie Pracy. Konkretne propozycje mają być przedstawione w najbliższym czasie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju potwierdza, że w Polsce potrzebne jest ograniczenie umów terminowych i wprowadzenie większej ilości umów stałych. Decyzję Trybunału Sprawiedliwości popierają związkowcy i pracownicy, w opozycji pozostają pracodawcy.

Źródło