Organizacja obsługi prawnej

Wielu przedsiębiorców wcześniej czy później będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie: Kto zajmie się kwestiami prawnymi w firmie? Lepiej wcześniej podjąć takie decyzje – nie czekać na sytuację kryzysową, kiedy trzeba będzie działać szybko.

Co jest lepsze: zatrudnić prawnika wewnętrznego, czy korzystać z pomocy prawnej dużej kancelarii? Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma plusy i minusy.

Prawnik wewnętrzny – gra do wspólnej bramki

Argumentem przemawiającym za stworzeniem w firmie etatu prawnika (prawnik wewnętrzny – z ang. in-house lawyer) jest to, że pracując wewnątrz przedsiębiorstwa, pozna on strategię firmy, zorientuje się na czym polega jej specyfika oraz jakie są potrzeby biznesowe. Prawnik wewnętrzny stanowi część zespołu przedsiębiorstwa. Współpracuje zatem z innymi działami operacyjnymi, stanowiąc dla pracowników wsparcie merytoryczne. Zwiększa to świadomość prawną zespołu – kształtuje się kultura prawna w przedsiębiorstwie. Poza tym, ponieważ prawnik wewnętrzny zajmuje się sprawami tylko jednego przedsiębiorstwa, ma więcej czasu by wypracować jak najbardziej korzystne rozwiązania i unikać sytuacji ryzykownych w bieżącej działalności. W dużych firmach, często prawnicy wewnętrzni proszeni są o konsultacje przed podpisaniem przez zarząd ważnych umów, pism czy uchwał. In-house lawyer skupia się na wielu aspektach sprawy, a o takie indywidualne podejście niekiedy jest trudno w korporacjach prawniczych, które często mają podejście masowe do klientów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że prawnik wewnętrzny , pozostaje zawsze do dyspozycji zarządzającego, co ma ogromne znaczenie w sytuacjach nagłych, np. pilna opinia, nagły wyjazd lub negocjacje, konieczność niezwłocznego sporządzenia pisma.

Outsourcing usług prawniczych – większa swoboda, mniejsze koszty

Zlecanie usług na zewnątrz, czyli outsourcing usług prawniczych wydaje się być rozwiązaniem korzystnym przede wszystkim ze względu na koszty. Przedsiębiorca sam decyduje bowiem kiedy i w jakim zakresie korzysta z pomocy prawnej. Nie musi on zatem ponosić wydatków związanych z zatrudnianiem prawników na podstawie umowy o pracę. Nie interesują go składki ZUS, urlopy itp. Tym wszystkim zajmuje się wynajmowana firma prawnicza. Ponadto nawiązanie współpracy outsourcingowej z zewnętrzną kancelarią prawną jest korzystne zwłaszcza w przypadku spraw skomplikowanych i/lub wymagających większego nakładu pracy. Duże kancelarie prawnicze zatrudniają bowiem specjalistów z różnych dziedzin prawa. W nietypowych, zawiłych sytuacjach, doświadczenie prawników z dużych, wyspecjalizowanych kancelarii jest często nie do przecenienia.

Od skutecznej obsługi prawnej przedsiębiorstwa zależy powodzenie wielu projektów. Zarządzający podejmując odpowiednią decyzję w tym zakresie muszą wziąć pod uwagę rozmiar firmy, jej budżet oraz potrzeby.

Źródło

www.officemanager.pl