Ogłoszenie bez nazwy firmy – czy aplikować?

 Ogłoszenie bez nazwy firmy – czy aplikować?
Bardzo często można spotkać się z ogłoszeniami rekrutacyjnymi, które nie zawierają nazwy firmy ani proponowanego wynagrodzenia. Formuła „Międzynarodowa korporacja rozpoczyna rekrutację...” często zniechęca kandydatów do aplikowania na stanowisko. Czy warto odpowiadać na takie ogłoszenia?

Brak podstawowych danych o firmie przeprowadzającej rekrutację jest przyczyną ignorowania ogłoszenia przez kandydatów. Panuje przekonanie, że przedsiębiorstwo zatajające swoją nazwę i proponowaną stawkę ma złą reputację na rynku. Jak się okazuje, obawy są niepotrzebne.

Pierwszym i najważniejszym powodem nieujawnienia nazwy firmy w ogłoszeniu jest zachowanie poufności. Współpracująca z przedsiębiorstwem agencja rekrutacyjna zobowiązana jest do utrzymywania danych w tajemnicy. Wstawia ogłoszenie i kontaktuje się z kandydatami w imieniu firmy, jednak bez jej przedstawienia. Inną przyczyną takiego działania może być przeprowadzanie rekrutacji na stanowisko, które obecnie jest zajęte. Nie musi to oznaczać zwolnienia dotychczasowego pracownika, a rozwój firmy, która nie chce, by konkurencja dowiedziała się o planach zwiększenia zatrudnienia.

Ta sama zasada poufności dotyczy umieszczania informacji o wynagrodzeniu. Płaca jest wypadkową doświadczenia i kwalifikacji pracownika, dlatego przed określeniem stawki pracodawcy muszą poznać kandydata. Kwestia nieumieszczenia w ogłoszeniu danych o firmie nie decyduje o reputacji firmy i powadze oferty. Należy zwrócić uwagę na jego formę i treść – jeśli zawiera merytoryczne informacje i jest napisana profesjonalnie, nie powinna budzić wątpliwości.

Źródło

hrnews.pl